tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel oddechowy (21 alergenów)

Kod badania: 807Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Alergologia - Panele Euroline

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel oddechowy (21 alergenów).  Pomiar w surowicy krwi stężenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do panelu 20  alergenów oddechowych oraz sIgE reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi (CCD) alergenów glikoproteinowych. Panel obejmuje alergeny pyłku: tomki wonnej (g1), kubkówki pospolitej (g3), tymotki łąkowej (g6), żyta (g12); olchy (t2), brzozy (t3), leszczyny (t4), dębu (t7); ambrozji bylicolistnej (w1), bylicy  (w6), babki lancetowatej (w9); roztocza: D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), łupież konia (e3); pleśni: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6) oraz CCD.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu alergenów oddechowych z uwzględnieniem przeciwciał IgE reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi alergenów glikoproteinowych (CCD), przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. Panel obejmuje alergeny pyłku: tomki wonnej (g1), kubkówki pospolitej (g3), tymotki łąkowej (g6), żyta (g12); olchy (t2), brzozy (t3), leszczyny (t4), dębu (t7); ambrozji bylicolistnej (w1), bylicy  (w6), babki lancetowatej (w9); roztocza: D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), łupież konia (e3) oraz pleśni: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), oraz CCD. Uwzględnienie w panelu jako dodatkowego parametru CCD, nieswoistych reszt   węglowodanowych stanowiących uniwersalny składnik alergenów glikoproteinowych, pozwala na oszacowanie  stężenia nieistotnej diagnostycznie i klinicznie  frakcji sIgE wiążących CCD w puli istotnych klinicznie  sIgE reagujących swoiście z fragmentami białkowymi.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet alergiczny oddechowy
301,82 PLN
220,00 PLN
Sprawdź