tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita

Kod badania: 750Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita. Ilościowe, immunoenzymatyczne oznaczenie in vitro  w surowicy krwi, z wykorzystaniem ekstraktu pyłku kupkówki G3,  przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów kupkówki, przydatne w diagnostyce i różnicowaniu alergii. 

Więcej informacji

Ilościowe, immunoenzymatyczne oznaczenie in vitro  w surowicy krwi, z wykorzystaniem ekstraktu pyłku trawy, kupkówki, przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku kupkówki, przydatne w diagnostyce i różnicowaniu alergii. Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) jest jedną z najpowszechniejszych  traw w naszym regionie geograficznym, występującą w kilku podgatunkach. Narażenie na pyłki kupkówki może powodować katar sienny – alergiczny nieżyt nosa (wyciek z nosa, niedrożność, swędzenie i kichanie), alergiczne zapalenie spojówek, alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astmę lub zaostrzenie atopowego zapalenia skóry. Alergiczny nieżyt nosa jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy. Dużymi alergenami kupkówki (z sIgE u > 50% osób z objawami alergii) są Dac g 1 (95%), Dac g 3 (>60%) i Dac g 4 (ok. 90%). Pyłki kupkówki mogą wchodzić w reakcje krzyżowe alergenami pyłku tymotki i życicy oraz pyłku pszenicy. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Ilościowy wynik stężenia sIgE wyrażony jest w kU/l. W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową. W teście wykorzystano ekstrakt alergenów pyłku kupkówki g3 (G3).

Badania powiązane

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane