tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer)

Kod badania: 733Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Stier). Ilościowe, immunoenzymatyczne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych dla alergenów wziewnych obecnych w kurzu domowym.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych dla alergenów wziewnych obecnych w kurzu domowym, przydatne w diagnostyce uczulenia na kurz domowy. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta.  Ilościowy wynik stężenia sIgE wyrażony jest w kU/l. W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową. W teście wykorzystano pełny ekstrakt standaryzowanego kurzu domowego zbieranego z mieszkań spełniających określone kryteria, w których, przykładowo, wykluczona jest obecność zwierząt domowych: psów, kotów, królików i innych,  zapewniony ustalony sposób sprzątania, poziom higieny itd.

Badania powiązane

Panel oddechowy (21 alergenów)
Kod badania: 807Kod ICD: L91

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane