tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer)

Kod badania: 733Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer). Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi, z wykorzystaniem ekstraktu kurzu domowego H1 Greer Lab, USA, przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów obecnych w kurzu domowym, przydatne we wstępnej diagnostyce alergii.  

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy, z wykorzystaniem ekstraktu kurzu domowego H1(Greer Lab, USA), sIgE specyficznych w stosunku do alergenów obecnych w kurzu domowym. Badanie identyfikuje przeciwciała IgE swoiste dla alergenów oddechowych obecnych w kurzu domowym. W teście zastosowano preparat kurzu uzyskany w laboratorium  Greer Lab, USA.  Wyniki badania należy traktować jako wstępne, przesiewowe i interpretować wyłącznie w oparciu o wywiad kliniczny. W przypadku wyniku wskazującego na obecność podniesionego poziomu IgE reaktywnych w stosunku do preparatu h1 należy identyfikować sIgE dla źródeł alergenów spotykanych na ogół w kurzu domowym jak  m.in.: roztocza kurzu domowego, alergeny karalucha, włókna bawełny, etc. Diagnostyczne preparaty kurzu domowego są ekstraktami kurzu zbieranego z mieszkań spełniających określone kryteria, przykładowo, wykluczona jest obecność zwierząt domowych: psów, kotów, królików etc., wymagane utrzymanie ustalonego standardu sprzątania i higieny etc. Diagnostyczny preparat kurzu podlega standaryzacji przyjętej przez producenta, lecz może różnić się składem od preparatów kurzu innych producentów, na przykład od h2 uzyskanego przez Hollister-Stier Labs, USA. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Ilościowy wynik stężenia sIgE wyrażony jest w kU/l. W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową. W teście wykorzystano preparat kurzu h1 (H1) wyprodukowany przez (Greer Lab, USA).

Badania powiązane

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane