Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. nGal d 2, Owoalbumina

Kod oferty: 4987
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. F232 - Owoalbumina (nGal d 2). Pomiar stężenie IgE specyficznej dla owoalbuminy (Gal d 2), umożliwiający identyfikację  Gal d 2  jako cząsteczki (alergenu molekularnego) odpowiedzialnej za alergię na jajo kurze. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka alergii na jajo kurze opiera się na wskazaniu składników molekularnych odpowiedzialnych za uczulenie na podstawie pomiaru stężenia specyficznych dla nich przeciwciał IgE (sIgE). W diagnostyce opartej na pomiarach sIgE uwzględnia się: molekularne alergeny białka jaja: owomukoid Gal d 1; owoalbuminę Gal d 2 i konalbuminę Gal d 3 oraz molekularne alergeny żółtka: Gal d 5 – alfa liwetynę i Gal d 6. Alergenami głównymi są owoalbumina i owomukoid. Znajomość właściwości zidentyfikowanych alergenów molekularnych pozwala na ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczenia potencjału uczulającego alergenów (np. przez obróbkę cieplną), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz ustalenie reaktywności krzyżowej z odpowiednikami alergenów molekularnych z innych źródeł, np. w piór czy mięsa (zespół drób-jajko kurze). Owoalbumina (Gal d 2), najobficiej występujący alergen jaja, chemicznie inhibitor proteinazy serynowej o masie 45 kDa, ma charakter białka spichrzowego. Wykazuje nieznaczną wrażliwość na ciepło, odpowiadając za objawiające się klinicznie reakcje alergiczne na jaja surowe lub poddane delikatnej obróbce cieplnej oraz na niektóre szczepionki.