Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. nPhl p 4, tymotka łąk.

Kod oferty: 5178
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. nPhl p 4, tymotka łąk. Molekularna diagnostyka uczulenia na tymotkę łąkową istotna dla różnicowania alergii pierwotnej na tymotkę i pyłki traw oraz możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na tymotkę i pyłki traw.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Phl p 4, zaliczany do głównych alergenów molekularnych tymotki łąkowej, biochemicznie  jest odpornym na tryptazę białkiem uczestniczącym w syntezie alkaloidów. Analogicznie jak w przypadku Phl p 7, 11 i 12,  sIgE dla Phl p 4 wykazuje reaktywność krzyżową z innymi alergenami grupy 4 pyłku traw oraz z alergenem głównym pyłku ambrozji Amb a 1 i alergenami rzepaku. Izolowany ze źródła alergenu Phl p 4 zwiera CCD, co może prowadzić do reaktywności krzyżowej IgE z szeroką gamą roślin i produktów pochodzenia roślinnego. W teście zastosowano wysokooczyszczoną cząsteczkę Phl p 4 (nPhl p 4).