Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rAct d 8, kiwi

Kod oferty: 5166
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rAct d 8, kiwi. Molekularna diagnostyka uczulenia na owoc kiwi istotna dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na kiwi. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Alergia na kiwi jest jedną z najczęściej obserwowanych alergii na owoce w Europie.  Zidentyfikowano trzynaście alergenów molekularnych kiwi. Do uczulenia dochodzi drogą pokarmową (pierwotna alergia pokarmowa) lub poprzez uczulenie na pyłki brzozy i traw oraz alergeny lateksu. Objawy wahają się od łagodnych obejmujących jamę ustną i gardło do ciężkich, uogólnionych.  Głównym alergenem molekularnym kiwi, odpowiedzialnym za uczulenie monowalentne, jest Act d 1. Uczulenie na Act d 8 i Act d 9 jest stwierdzane u osób z alergią na pyłki drzew (brzozy i bukowatych) oraz owoce kiwi. Czułość diagnostyczna pomiarów sIgE dla Act d 8 oraz Act d 1, Act d 5 i Act d 9 w rozpoznaniu alergii przekracza 75% w porównaniu do 17% uzyskiwanych w pomiarach sIgE dla ekstraktu kiwi.
Act d 8 należy do rodziny białek PR-10, białek związanych z patogenezą klasy 10 (ang. pathogenesis-related class 10). Jako homolog alergenu głównego brzozy, Bet v 1, reaguje krzyżowo z szeregiem alergenów roślinnych, oddechowych i pokarmowych (m. in. jabłka Mal d 1, brzoskwini Pru p 1, orzeszka ziemnego Ara h 8, pyłków drzew bukowatych, jarzyn i roślin strączkowych). Reakcje takie mają charakter dość słabych reakcji miejscowych. Act d 8 traci antygenowość w wyniku obróbki cieplnej oraz procesów oksydacyjnych towarzyszących rozbiciu tkanek źródła alergenu w procesie preparatyki, co ujemnie wpływa na czułość diagnostyczną wykazywaną przez pełne ekstrakty źródła alergenu. W teście zastosowano cząsteczkę Act d 8 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rAct d 8).