nazwa badania

IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły

kod oferty

5196

kod ICD

IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły - Krótko o badaniu

IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły. Molekularna diagnostyka alergii na jad pszczeli. Badanie istotne dla decyzji o wdrożeniu specyficznej immunoterapii.

IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły - Więcej informacji

Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego, zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł oraz cząsteczkami zawierającymi cukrowy składniki CCD. Alergia na jad pszczeli powoduje ciężką, niekiedy śmiertelną reakcję anafilaktyczną. Ustalenie molekularnych alergenów jadu odpowiedzialnych za uczulenie pierwotne oraz reaktywność krzyżową umożliwia wdrożenie swoistej immunoterapii alergii mającej na celu wytworzenie tolerancji na uczulające składniki jadu. Na podstawie profilu sIgE osób uczulonych na jad pszczeli ustalono, że  alergenami najczęściej  uczulającymi (głównymi) jadu pszczelego są: Api m 1, Api m 2, Api m 3, Api m 5 i Api m 10. Specyficzne dla nich IgE jest obecne u ponad 50% uczulonych. Wykazano, że identyfikacja sIgE dla poszczególnych markerów molekularnych pierwotnego uczulenia, w tym gatunkowo-specyficznych alergenów głównych jadu, poprawia specyficzność testu w porównaniu do oznaczeń sIgE wykonywanych z wykorzystaniem pełnego ekstraktu alergenów jadu. Maksymalna czułość diagnostyczna testu in vitro w kierunku uczulenia na jad pszczeli uzyskiwana jest z uwzględnieniem alergenów: Api m 3, Api m 4, Api m 10; maksymalna  specyficzność w przypadku uwzględnienia gatunkowo-specyficznych: Api m 1, Api m 3, Api m 4, Api m 10.  Wykazano, że 74% chorych jest uczulonych na więcej niż jeden alergen. Uwzględnienie sIgE dla 6 alergenów molekularnych: Api m 1-5, 10, pozwala na osiągnięcie czułości diagnostycznej 95%. Gatunkowo-specyficzny alergen główny jadu pszczoły, Api m 10, fizjologicznie  jest bogatą w węglowodany (CRP) icarapiną o ciężarze  55 dDa, która w formie natywnej zawiera CCD. Przeciwciała swoiste dla Api m 10 są obecne u 51.5-61.8% osób uczulonych na jad pszczeli. W teście zastosowano cząsteczkę Api m 10 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rApi m 10).
Więcej

IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter