Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rAra h 3, orzech ziem.

Kod oferty: 5156
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rAra h 3, orzech ziem. Ilościowe oznaczenie metodą CAP FEIA (CAP fluorescence enzyme immunoassay) w surowicy in vitro przeciwciał IgE specyficznych dla alergenu molekularnego orzecha ziemnego, rAra h 3. Diagnostyka uczulenia na orzech ziemny z różnicowaniem alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Diagnostyka in vitro uczulenia na orzech ziemny z różnicowaniem alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych.  Orzeszki ziemne (arachidowe) wywołują ciężkie i gwałtowne, systemowe reakcje uczuleniowe łącznie z reakcjami śmiertelnymi. Molekularna diagnostyka alergii na orzech ziemny opiera się na wskazaniu molekularnych składników ekstraktu orzecha (jako źródła alergenu) odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia specyficznych dla nich IgE (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. W przypadku orzechów arachidowych, istotnymi diagnostycznie alergenami molekularnymi są głównie: Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 6, Ara h 8 i Ara h 9. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczenia potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Ara h 3, jeden z głównych alergenów orzeszków ziemnych, biochemicznie jest globuliną 11S, należącą do roślinnych białek spichrzowych. Odsetek uczulonych na orzeszki ziemne wykazujących obecność IgE specyficznej dla Ara h 3 jest nieco mniejszy niż w przypadku Ara h 1, przekraczając jednak znacznie 50%. Alergenami głównymi orzeszków ziemnych są poza nim termostabilne: Ara h 1 i Ara h 2, powodujące najsilniejsze reakcje, łącznie z reakcjami systemowymi. Ara h 1 i Ara h 3 wykazują wzrost reaktywności antygenowej po wyprażeniu. Podwyższony poziom sIgE dla Ara h 2 (odpowiedzialnego za reakcje krzyżowe z migdałami, orzechami brazylijskimi i laskowymi) poprawia specyficzność rozpoznania alergii na orzeszki w porównaniu do oznaczeń sIgE dla ekstraktu orzeszków (f13) i testów skórnych in vivo – SPT. Ara h 8 stanowi homolog głównego alergenu brzozy Bet v 1 i jest odpowiedzialny za istotną zwłaszcza na północy Europy reaktywność krzyżową orzeszków ziemnych z pyłkiem m.in. brzozy, grabu, leszczyny i olchy. Termostabilny alergen Ara h 9  jest alergenem istotnym w basenie morza Śródziemnego, jako homolog alergenu brzoskwini (Pru p 3) i homologicznych cząsteczek obecnych  m.in. w orzechach, roślinach strączkowych i kiwi. Reakcje na Ara h 8 i Ara h 9 są łagodne i miejscowe. W teście zastosowano cząsteczkę Ara h 3 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rAra h 3).