Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rBet V 4, brzoza

Kod oferty: 5175
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rBet v 4, brzoza. Molekularna diagnostyka uczulenia na brzozę istotna dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na brzozę.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Molekularna diagnostyka uczulenia na brzozę.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Bet v 4 (analogicznie jak Bet v 6) jest małym alergenem molekularnym brzozy. Należy do polkalcyn, wysoce konserwatywnego panalergenu roślinnego (wspólne sekwencje do 77%), obecnego wyłącznie w dojrzałym pyłku roślin kwitnących, tak odległych od siebie systematycznie jak: trawy, drzewa czy zioła. Bet v 4 rzadko stanowi wyłączną przyczynę uczulenia (prewalencja ok. 5%) i raczej rzadko jest alergenem współuczulającym. W przypadku obecności sIgE dla Bet v 4 prawdopodobną przyczyną objawów jest pierwotne uczulenie przez homologiczny alergen z innego źródła, często systematycznie odległego. sIgE dla Bet v 4 obserwowana jest częściej u dzieci niż dorosłych.  W teście zastosowano cząsteczkę Bet v 4 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rBet v 4).