Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rCan f 5, pies

Kod oferty: 5203
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rCan f 5, pies. Molekularna diagnostyka alergii na psa. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka alergii na psa (Canis familiaris). Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego, zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł oraz cząsteczkami zawierającymi cukrowy składniki CCD. Molekularna diagnostyka alergii na psa (Canis familiaris). Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego, zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł oraz cząsteczkami zawierającymi cukrowy składniki CCD. Can f 5 jest głównym, gatunkowo-swoistym (obok Can f 1 i Can f 2), alergenem psa, odpowiedzialnym za uczulenie u 71%% osób z alergią na psa. Identyfikacja sIgE dla Can f 5 jest słabszym predyktorem ryzyka alergii na psa niż identyfikacja sIgE dla Can f 1. Biochemicznie, Can f 5, jest kalikreiną prostaty, występującą w moczu samców, glikozylowanym białkiem o masie 28 kDa i jednej izoformie. Osoby uczulone wyłącznie na Can f 5 mogą mogą być uczulone na płyn nasienny, lecz tolerować samice psa i wykastrowane samce. Can f 5 nie wykazuje istotnej reaktywności krzyżowej. W teście zastosowano cząsteczkę Can f 5 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rCan f 5).