nazwa badania

IgE sp. rHev b 1, latex

kod oferty

5205

kod ICD

IgE sp. rHev b 1, latex - Krótko o badaniu

IgE sp. rHev b 1, latex. Molekularna diagnostyka alergii na latex. 

IgE sp. rHev b 1, latex - Więcej informacji

Molekularna diagnostyka alergii na latex kauczukowy, NRL (ang. natural rubber latex), z soku kauczukowca Hevea brasiliensis.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego, zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł oraz cząsteczkami zawierającymi cukrowy składniki CCD. Zależna od IgE natychmiastowa reakcja alergiczna na latex następuje w czasie  od minut do godzin po ekspozycji, z natężeniem od łagodnego do zagrażającego życiu. Maksymalna częstość alergii na lateks obserwowana była w latach 80 i 90 XX. Obecnie oceniana jest na 0-2,3% w populacji ogólnej, 6% wśród dawców krwi i do 30% wśród personelu medycznego. Uzyskanie rekombinowanych molekularnych alergenów lateksowych (rHev b 1-15) pozwala na wyznaczanie profili uczulenia i wykluczenie epitopów węglowodanowych o niskim znaczeniu klinicznym. Wstępny podział alergenów molekularnych lateksu oparto na rozdziale soku kauczukowca metodą ultrawirowania. W tzw. frakcji kauczuku (ang. rubber phase) obecne są: Hev b 1 i Hev b 3 związane z makromolekularnymi nośnikami; we frakcji C-serum: Hev b 5, Hev b 7.02, Hev b 8 i Hev b 9; we frakcji B-serum: Hev b 2, Hev b 4, Hev b 6.01, 6.02, 6.03, Hev b 7.01, Hev b 10, Hev b 11, Hev b 13. Sekwencjonowanie alergenów molekularnych wykazało istnienie unikalnych epitopów lateksu oraz sekwencje obecne w białkach innych roślin, odpowiedzialne za reaktywność krzyżową z roślinnym pokarmem u osób uczulonych na latex. Uczulanie na określone alergeny zależy od sposobu ekspozycji na latex. Wśród personelu medycznego dominuje uczulenie na Hev b 5 i Hev b 6.01, podczas gdy nierozpuszczalne Hev b 1 i Hev b 3, uczulające podczas bezpośredniego kontaktu z krwią lub błoną śluzową, indukują sIgE u mniej niż 20% personelu. sIgE dla Hev b 11.0102 jest rozpoznawana u tych osób personelu medycznego, które posiadają sIgE rHev b 6.01. Głównymi alergenami dla chorych na rozszczep kręgosłupa (odsetek uczulonych do 70%), są Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5 i Hev b 6,01. Około 30–50% osób z alergią na lateks wykazuje alergię na pokarmy roślinne, zwłaszcza świeże owoce, tzw. zespół lateks-owoce (głównie: awokado, banan, kasztan i kiwi). Za reaktywność krzyżową odpowiedzialne są: Hev b 2, Hev b 5, Hev b 6,01, Hev b 6,02,  Hev b 7, Hev b 8, Hev b 11 i Hev b 12. Opisano przypadki reaktywności krzyżowej z alergenami pleśni oraz pyłku drzew i chwastów (Hev 8). Niekiedy dochodzi do współuczulenia na lateks i owoce. Hev b 1, biochemicznie czynnik wydłużania kauczuku, REF (ang. rubber elongation factor), jest alergenem głównym lateksu, białkiem związanym z wielkocząsteczkowymi nośnikami we frakcji kauczuku w ultrawirowanym soku kauczukowca. Powoduje uczulenie u 81% osób z rozszczepem kręgosłupa, rzadziej u personelu medycznego, gdyż uczulanie jest możliwe w przypadku bezpośredniego kontaktu lateksu z krwią lub błonami śluzowymi.  W teście zastosowano cząsteczkę Hev b 1wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rHev b 1).
Więcej

IgE sp. rHev b 1, latex - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt IgE sp. rHev b 1, latex został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter