Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rMal d 3, jabłko

Kod oferty: 5165
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rMal d 3, jabłko. Molekularna diagnostyka uczulenia na jabłko istotna dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na orzechy jabłko. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Alergen molekularny jabłka, Mal d 3 należy do niespecyficznych białek przenoszących lipidy, nsLTP (ang. non-specific lipid transfer protein), małych białek odpornych na działanie ciepła i enzymów trawiennych. Homologiczne do Mal d 3 nsLTP występują w owocach innych Różowatych, np. brzoskwini, Pru p 3 (dający silne uczulenie krzyżowe z Mal d 3); w orzechach drzewnych: laskowych, Cor 8 i włoskich Jug r 3 , a także w pyłku: platana –  Pla a 3, bylicy –  Art v 3 i kukurydzy – Zea m 14. Odsetek uczulonych na jabłko, u których zidentyfikowano sIgE dla Mal d 3 oscyluje od 1 do 50% w zależności od regionu geograficznego.  Reakcja na Mal d 3 waha się od objawów miejscowych w jamie ustnej do reakcji anafilaktycznej. W teście zastosowano cząsteczkę  Mal d 3 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rMal d 3).