Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rPar j 2, pomurnik lekarski

Kod oferty: 5186
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rPar j 2, pomurnik lekarski. Molekularna diagnostyka uczulenia na pyłek chwastu: pomurnika lekarskiego (parietari lekarskiej).

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na pyłek chwastu: pomurnika lekarskiego (parietari lekarskiej, Parietaria officinalis). Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Alergen molekularny Par j 2, biochemicznie nsLTP, jest gatunkowo-specyficznym markerem uczulenia na parietarię lekarską. W teście zastosowano cząsteczkę Par j 2 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rPar j 2).