Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rPhl p 11, tymotka łąk.

Kod oferty: 5182
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rPhl p 11, tymotka łąk. Molekularna diagnostyka uczulenia na tymotkę łąkową istotna dla różnicowania alergii pierwotnej na tymotkę oraz możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na tymotkę i pyłki traw oraz uczuleń krzyżowych.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Phl p 11, biochemicznie zaliczany do białek spokrewnionych z Ole e 1, alergenem grupy 1 oliwek (ang. common olive group 1), wykazuje szeroką  reaktywność krzyżową z pyłkami traw (powodowaną przez CCD, analogicznie jak w przypadku Phl p 4, Phl p 7, Phl p 12) oraz pyłkami odległych gatunkowo roślin, jak:  oliwki, jesionu, ligustra, krokusa, ostu, babki i kukurydzy. Jest kwaśnym polipeptydem, homologiem inhibitora trypsyny. IgE specyficzna dla Phl p 11 stwierdzana jest u 32-43 % uczulonych na  pyłek tymotki. W teście zastosowano cząsteczkę Phl p 11 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rPhl p 11).