Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rPhl p 6, tymotka łąk.

Kod oferty: 5180
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rPhl p 6, tymotka łąk. Molekularna diagnostyka uczulenia na tymotkę łąkową istotna dla różnicowania alergii pierwotnej na tymotkę i pyłki traw oraz możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na tymotkę i pyłki traw.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Phl p 6 jest kolejnym (po Phl p 5) głównym alergenem traw strefy umiarkowanej, specyficznym dla podrodziny Pooideae. Stwierdzany jest u 44-75% uczulonych na trawy, należy do alergenów pyłku grupy 6 traw. Biochemicznie jest małym białkiem (11 kD)  o nieznanej funkcji biochemicznej, posiadającym dwie izoformy.  Stężenie sIgE dla Phl p 6 wzrasta w fazie zaawansowanych objawów klinicznych uczulenia. Ze względu na silną reaktywność krzyżową z alergenem Phl p 5 (niekiedy oba alergeny zaliczane są do wspólnej  grupy 5/6 alergenów pyłku traw) oznaczenie sIgE Phl p 6 w przypadku znanego stężenia sIgE dla Phl p 5 nie wnosi wiele do diagnostyki uczulenia na pyłki traw. W teście zastosowano cząsteczkę Phl p 6 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rPhl 6).