Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rTri a 14, pszenica

Kod oferty: 5153
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rTri a 14, pszenica. Molekularna, diagnostyka uczulenia na pszenicę, istotna dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na pszenicę. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Tri a 14 jest przebadanym klinicznie, istotnym diagnostycznie, alergenem molekularnym pszenicy (jednym z 27 alergenów pyłku i nasion wymienianych przez Podkomitet Nomenklatury Międzynarodowej Unii Towarzystw Immunologicznych), stosowanym rutynowo w diagnostyce alergii na pszenicę (obok pełnego ekstraktu pszenicy, antygenu Tri a 19 i gliadyny). Biochemicznie jest niewielkim białkiem o masie 9 kD i dużej odporności na działanie ciepła i enzymów proteolitycznych. Należy do rodziny niespecyficznych białek transportujących lipidy, nsLTP (ang. non-specific lipid transfer protein). Najprawdopodobniej jednak nie wykazuje reaktywności krzyżowej z alergenami pyłku traw. Jest odpowiedzialny za zależną od pszenicy indukowaną wysiłkiem anafilaksję, WDEIA, (ang.  exercise-induced anaphylaxis), niektóre przypadki alergii pokarmowych i astmę piekarzy. Alergenność Tri a 14 wzrasta u osób z podniesionym poziomem transglutaminazy tkankowej. W teście zastosowano cząsteczkę Tri a 14 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rTri a 14). Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji.