Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rTri a 19, Omega-5 gliadyna

Kod oferty: 3958
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

 rTri a 19 Pszenica, omega-5 gliadyna (F-416), IgE swoiste. Diagnostyka molekularna ciężkich przypadków alergii na białka pszenicy.

Więcej informacji

Diagnostyka molekularna ciężkich przypadków alergii na białka pszenicy. Alergeny pszenicy powodują szereg reakcji alergicznych, różniących się w zależności od składnika alergenu białkowego  (alergenu molekularnego) odpowiedzialnego za reakcję. Ciężkie reakcje alergiczne na pszenicę (lub produkty zawierające pszenicę), łącznie z reakcją anafilaksji powysiłkowej związanej ze spożyciem pokarmu (food-dependent exercise-induced anaphylaxis, FDEIA) wiążą się  z podniesionym poziomem IgE specyficznej w stosunku do białka pszenicy: omega-5-gliadyny (Tri a 19). W pomiarach in vitro stężenia IgE specyficznej dla omega-5-gliadyny stosowany jest preparat rekombinantowy cząsteczki Tri a 19 :  rTri a 19. Wykazano 100% czułość i swoistość testu z rTri a 19 w diagnostyce ciężkiej alergii na pszenicę i diagnostyce anafilaksji zależnej od pszenicy indukowanej wysiłkiem (ang. wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis, WDEIA).