tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgG1, podklasa

Kod badania: 3241Kod ICD: L93

Kategoria badań

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne białka

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 8-14 dni.

Opis badania

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG1 przeciwciał klasy IgG.  

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG1 przeciwciał klasy IgG. Ludzka immunoglobulina klasy G (IgG) posiada cztery podklasy: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4, różniące się szczegółami budowy chemicznej i funkcjami biologicznymi: rozpoznawaniem antygenów, aktywacją układu dopełniacza oraz powinowactwem do receptorów komórkowych i rozpuszczalnych. Przeciwciała IgG1 (wraz IgG2 i IgG3) posiadają działanie prozapalne i odpowiadają za przewlekłe choroby pokarmowe zależne od IgG (alergia typu III). Powstałe z ich udziałem kompleksy immunologiczne deponowane są w różnych miejscach, powodując stany zapalne o różnym umiejscowieniu i objawach. Bezwzględne zmiany stężenia poszczególnych podklas IgG oraz zmiany wzajemnego stosunku ich stężeń lub proporcji do stężeń  immunoglobulin innych klas (np. IgE) są charakterystyczne dla określnych stanów chorobowych  i stanów fizjologicznych.  Nieprawidłowe stężenia poszczególnych podklas IgG  stwierdzane są w przebiegu chorób autoimmunizacyjnych, neurologicznych oraz zakażenia HIV. IgG1 stanowi 60-70% puli całkowitej IgG, a jej obniżone stężenie najczęściej jest wynikiem uogólnionego niedoboru immunologicznego. 

Wzrost stężenia: wzrost poliklonalny, alergizacja, stany zapalne, stymulacja monoklonalna.

Spadek stężenia: niedobór immunologiczny; kortykosteroidy.  

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane