tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgG4, podklasa

Kod badania: 3244Kod ICD: L93

Kategoria badań

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne białka

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-11 dni.

Opis badania

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG4 przeciwciał klasy IgG.  

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG4 przeciwciał klasy IgG. Ludzka immunoglobulina klasy G (IgG) posiada cztery podklasy: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4, różniące się szczegółami budowy chemicznej i funkcjami biologicznymi:  rozpoznawaniem antygenów,  aktywacją układu dopełniacza oraz powinowactwem do receptorów komórkowych i rozpuszczalnych. Bezwzględne zmiany stężenia poszczególnych podklas IgG oraz zmiany wzajemnego stosunku ich stężeń lub proporcji do stężeń  immunoglobulin innych klas (np. IgE) są charakterystyczne dla określnych stanów chorobowych  i stanów fizjologicznych.  IgG4  stanowi mniej niż 10 % (ok. 6%) puli całkowitej IgG. Niskie stężenie IgG4 towarzyszy przewlekłym chorobom  oskrzelowo-płucnym i rozstrzeniu oskrzeli oraz zakażeniom bakteriami otoczkowymi. Oznaczanie IgG4  (wraz z IgG2) wykonywane jest w specjalistycznej diagnostyce niedoborów immunologicznych.  IgG4 w reakcjach alergicznych typu I (i III) uważana jest za przeciwciało przeciwzapalne, o działaniu ochronnym, zaangażowane w mechanizmy tolerancji, w tym, reakcje stymulowane przez swoistą immunoterapię alergii zależnej od IgE (obserwuje się wtedy wzrost stężenia IgG4). Główną funkcją przeciwciał podklasy IgG4 jest ingerencja w nieprawidłową odpornościową odpowiedź zapalną, wynikającą z aktywacji układu dopełniacza, następującą w alergii zależnej od IgE i w chorobach pasożytniczych. Przyjęto, iż wielkość stosunku stężeń przeciwciał IgE i IgG4 jest miarą  prawdopodobieństwa reakcji alergicznej: prawdopodobieństwo jest wysokie  przy wysokiej wartości  IgE/IgG4 i niskie przy niskiej wartości IgG4/IgE.  Z drugiej strony, w autoimmunizacyjnych, narządowych lub wielonarządowych chorobach związanych z nadmiarem IgG4 – IgG4-RD (z ang. IgG4-related disease), w których stężenie  IgG4 może wzrastać nawet 25 krotne, obserwowane jest intensywne zapalenie limfoplazmatyczne (m.in. stwardniające zapalenie trzustki, autoimmunologiczne zapalenie trzustki (AIP), stwardniające zapalenie dróg żółciowych, pseudoguzy zapalne wątroby). Skuteczna terapia tych chorób kortykosteroidami powoduje spadek stężenia IgG4. 

Wzrost stężenia: IgG4: skuteczna immunoterapia  zależnej od IgE alergii na niektóre alergeny (np. jady owadów); choroby związane z nadmiarem IgG4 – IgG4-RD.

Spadek stężenia: IgG4 przewlekłe choroby oskrzelowo płucne i rozstrzenie oskrzeli, zakażenie bakteriami otoczkowymi.  

Badania powiązane

IgG
Kod badania: 246Kod ICD: L93
IgM
Kod badania: 247Kod ICD: L95
IgA
Kod badania: 248Kod ICD: L85
IgE całkowite
Kod badania: 700Kod ICD: L89

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane