nazwa badania

IgG4, podklasa

kod oferty

3244

kod ICD

L93

kategoria badań

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne białka

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-11 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

IgG4, podklasa - Krótko o badaniu

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG4 przeciwciał klasy IgG.  

IgG4, podklasa - Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG4 przeciwciał klasy IgG. Ludzka immunoglobulina klasy G (IgG) posiada cztery podklasy: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4, różniące się szczegółami budowy chemicznej i funkcjami biologicznymi:  rozpoznawaniem antygenów,  aktywacją układu dopełniacza oraz powinowactwem do receptorów komórkowych i rozpuszczalnych. Bezwzględne zmiany stężenia poszczególnych podklas IgG oraz zmiany wzajemnego stosunku ich stężeń lub proporcji do stężeń  immunoglobulin innych klas (np. IgE) są charakterystyczne dla określnych stanów chorobowych  i stanów fizjologicznych.  IgG4  stanowi mniej niż 10 % (ok. 6%) puli całkowitej IgG. Niskie stężenie IgG4 towarzyszy przewlekłym chorobom  oskrzelowo-płucnym i rozstrzeniu oskrzeli oraz zakażeniom bakteriami otoczkowymi. Oznaczanie IgG4  (wraz z IgG2) wykonywane jest w specjalistycznej diagnostyce niedoborów immunologicznych.  IgG4 w reakcjach alergicznych typu I (i III) uważana jest za przeciwciało przeciwzapalne, o działaniu ochronnym, zaangażowane w mechanizmy tolerancji, w tym, reakcje stymulowane przez swoistą immunoterapię alergii zależnej od IgE (obserwuje się wtedy wzrost stężenia IgG4). Główną funkcją przeciwciał podklasy IgG4 jest ingerencja w nieprawidłową odpornościową odpowiedź zapalną, wynikającą z aktywacji układu dopełniacza, następującą w alergii zależnej od IgE i w chorobach pasożytniczych. Przyjęto, iż wielkość stosunku stężeń przeciwciał IgE i IgG4 jest miarą  prawdopodobieństwa reakcji alergicznej: prawdopodobieństwo jest wysokie  przy wysokiej wartości  IgE/IgG4 i niskie przy niskiej wartości IgG4/IgE.  Z drugiej strony, w autoimmunizacyjnych, narządowych lub wielonarządowych chorobach związanych z nadmiarem IgG4 – IgG4-RD (z ang. IgG4-related disease), w których stężenie  IgG4 może wzrastać nawet 25 krotne, obserwowane jest intensywne zapalenie limfoplazmatyczne (m.in. stwardniające zapalenie trzustki, autoimmunologiczne zapalenie trzustki (AIP), stwardniające zapalenie dróg żółciowych, pseudoguzy zapalne wątroby). Skuteczna terapia tych chorób kortykosteroidami powoduje spadek stężenia IgG4. 

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: IgG4: skuteczna immunoterapia  zależnej od IgE alergii na niektóre alergeny (np. jady owadów); choroby związane z nadmiarem IgG4 – IgG4-RD.

Spadek stężenia: IgG4 przewlekłe choroby oskrzelowo płucne i rozstrzenie oskrzeli, zakażenie bakteriami otoczkowymi.  

IgG4, podklasa - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt IgG4, podklasa został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter