Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Inhibina A

Kod oferty: 3329
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Inhibina A. Oznaczenie stężenia inhibiny A stosowane w ocenie ryzyka i diagnostyce  zaburzeń ciąży (preeklampsji i zespołu HELL) oraz w monitorowaniu ciąży podwyższonego ryzyka.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia inhibiny A jest przydatne w ocenie ryzyka i diagnostyce zaburzeń ciąży. W prawidłowej ciąży stężenie inhibiny A w surowicy ciężarnej rośnie i osiąga maksimum analogicznie do stężenia wolnej beta-hCG; następnie maleje w połowie ciąży i wzrasta przed rozwiązaniem. Zbyt niskie stężenie inhibiny A występuje w przypadku pustego jaja płodowego, w ciążach ekotopowych oraz w przypadku zagrażającego poronienia. W ciążach z zaśniadem groniastym stężenia inhibiny są znacząco wyższe niż w ciążach prawidłowych. Stężenia inhibiny A (oraz inhibiny B i aktywiny A)  w surowicy kobiet w prawidłowej ciąży są mniejsze niż stężenia u ciężarnych z przewlekłym nadciśnieniem, preeklampsją i zespołem HELLP. U ciężarnych cierpiących na preeklampsję i jej powikłania w postaci zespołu HELLP (współwystępująca: niedokrwistość hemolityczna (Hemolytic anemia), podwyższony poziom enzymów wątrobowych (Elevated Liver enzymes) i małopłytkowość (Low Platelet count), stężenia inhibiny A są znaczące podwyższone; u ciężarnych, u których nadciśnienie  rozwinęło się w przeszłości, stężenia inhibiny są podwyższone. Wartość predykcyjna wysokiego stężenia inhibiny dla ryzyka preeklampsji jest wysoka (czułość 70-93%, specyficzność 87-93%), przy czym specyficzność wzrasta do 99-100% po uwzględnieniu pomiarów przepływów metodą Dopplera. Wzrost poziomu inhibiny A (oraz inhibiny B) towarzyszy także rozwojowi nowotworów jajnika wywodzących się z warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego.