Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kał – norowirusy

Kod oferty: 59
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Norowirusy w kale. Diagnostyka infekcji norowirusami w ostrych nieżytach żołądkowo-jelitowych.

Więcej informacji

Diagnostyka infekcji norowirusami w ostrych nieżytach żołądkowo-jelitowych.  Norowirusy (NoV, NV)  są genetycznie niejednorodną grupą bezotoczkowych wirusów RNA, posiadających jednoniciowy RNA, zaliczanych  do rodziny Caliciviridae.  Norowirus, noszący zwyczajową nazwę wirusa Norwalk  powoduje ponad 90% ognisk epidemii niebakteryjnych chorób przewodu pokarmowego na świecie.  Głównym objawami zakażenia norowirusem są bóle brzucha, wymioty i biegunka. W Polsce zakażenia NV obserwowane są sezonowo w zbiorowiskach ludzkich:  w miejscowościach wypoczynkowych  w okresie wakacji i świąt, całorocznie  w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach opieki społecznej  itd.  W Wielkiej Brytanii największa ilość zakażeń notowana jest w zimie, a choroba nosi nazwę „zimowa choroba żołądka”. Objawy choroby występują po 12 – 48 godzinach od kontaktu z wirusem, utrzymują się zazwyczaj od 1 do 3 dni, ale chory pozostaje zakaźny po ustaniu objawów chorobowych. Wirus przenoszony jest drogą pokarmową. Posiada zdolność przeżycia w skażonym obszarze na przedmiotach, w pokarmie i w wodzie. Choroba pozostawia krótkotrwałą odporność (do 14 tygodni). Wirusy wykazują dużą różnorodność fenotypową, stąd  zakażenia mogą powtarzać się wielokrotnie. Nawracające zakażenia NV mogą jednak zapewniać  ograniczoną ochronę przed kolejnymi zakażeniami. Pokrewnym  wirusem dla NV, powodującym podobne schorzenia,  jest wirus o zwyczajowej nazwie wirus Sapporo. Ze względu na zmienność fenotypową i genetyczną wyniki badania mogą zmieniać się w zależności od zdolności danego NV do przetrwania w populacji, genotypu występującego w populacji oraz środowiska, w jakim znajdują się chorzy. W celu uzyskania prawidłowych wyników należy zwrócić uwagę na sposób pobierania próbek, transport i warunki przechowywania.

Przygotowanie do badania

Nie dotyczy.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Ze względu na zmienność fenotypową i genetyczną wyniki dodatnie badania zależą  od zdolności danego NV do przetrwania w populacji,  jego genotypu oraz środowiska w jakim znajdują się chorzy. Na wynik badania wpływa: metoda pobrania próbek, transport  i warunki przechowywania.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: zakażenie norowirusem.