Norowirus – charakterystyka, objawy zakażenia, leczenie

Marta Skrzypek


Udostępnij

Norowirus powoduje infekcję przewodu pokarmowego, która jest odpowiedzialna za liczne przypadki zachorowań na całym świecie. Choć nie stanowi zwykle poważnego zagrożenia dla zdrowia,  objawy zakażenia norowirusem mogą być uciążliwe i czasami prowadzić do poważnego odwodnienia. Zrozumienie charakterystyki, objawów zakażenia oraz dostępnych metod leczenia jest kluczowe dla skutecznej walki z tym powszechnym wirusem.

norowirusy bół brzucha

Czym są norowirusy?

Norowirusy to rodzaj wirusów należących do rodziny Caliciviridae, które są główną przyczyną zakażeń żołądkowo-jelitowych u ludzi na całym świecie. Charakteryzują się one małymi rozmiarami i sferycznym kształtem. Norowirusy są szczególnie znane ze zdolności do wywoływania epidemii ostrych zakażeń jelitowych, które mogą występować zarówno w małych społecznościach, jak i w dużych populacjach.

Norowirusy są bardzo zaraźliwe i mogą rozprzestrzeniać się drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami lub poprzez spożycie skażonych pokarmów czy wody. Pomimo że zakażenie norowirusami jest zazwyczaj samoograniczające się i rzadko prowadzi do poważnych powikłań, bywa szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, osób starszych i o obniżonej odporności. Ze względu na łatwość rozprzestrzeniania, norowirusy stanowią wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia oraz wymagają skutecznych środków zapobiegawczych, takich jak higiena osobista i odpowiednie praktyki sanitarne.

Norowirusy a rotawirusy

Norowirusy i rotawirusy wywołują zakażenia o podobnych objawach , choć należą do dwóch różnych rodzin wirusów. Norowirusy należą do rodziny Caliciviridae, natomiast rotawirusy – do rodziny Reoviridae. Jedną z głównych różnic między nimi jest struktura wirusa: norowirusy są jednoniciowe, podczas gdy rotawirusy są dwuniciowe.

Rotawirusy są częstszą przyczyną zakażeń u dzieci, szczególnie w krajach rozwijających się, podczas gdy norowirusy bardziej rozpowszechniły się u osób dorosłych i starszych. Objawy zakażenia oboma wirusami są podobne. Obejmują: nudności, wymioty, gorączkę, bóle brzucha i biegunkę, ale rotawirusy mogą być bardziej niebezpieczne dla niemowląt i małych dzieci – zakażenie nimi często prowadzi do odwodnienia i konieczności hospitalizacji.

Oba rodzaje zakażeń mogą być przenoszone drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami lub spożycie skażonych pokarmów i wody. W przeciwdziałaniu zarówno norowirusom, jak i rotawirusom kluczową rolę odgrywają higiena osobista oraz odpowiednie praktyki sanitarno-epidemiologiczne.

Norowirusy – objawy zakażenia

Objawy zakażenia norowirusami są niezwykle uciążliwe i prowadzą do znacznego dyskomfortu. Oto główne dolegliwości:

Warto zauważyć, że objawy zakażenia norowirusami mogą się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu oraz od stopnia zakażenia. Osoby doświadczające tych objawów powinny skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli są one nasilone lub nie ustępują samoistnie po kilku dniach. Istotne jest również zachowanie odpowiednich środków ostrożności, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jak dochodzi do zakażenia norowirusem?

Zakażenie norowirusem następuje poprzez kontakt z zakażonymi osobami lub przez spożycie skażonych substancji. Norowirusy są niezwykle zaraźliwe i mogą rozprzestrzeniać się w różnych środowiskach. Istnieje kilka głównych dróg, przez które dochodzi do zakażenia norowirusem:

  1. Bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami: norowirusy mogą przenosić się drogą bezpośredniego kontaktu z zakażonymi osobami poprzez wymianę drobnoustrojów z ich skóry lub kontakt z ich wydzielinami, takimi jak wymioty lub kał.
  2. Spożycie skażonych pokarmów lub wody: wirus może przedostać się do żywności podczas przygotowywania jedzenia przez zakażoną osobę lub w niehigienicznych warunkach sanitarnych.
  3. Droga kropelkowa: wirus może być przenoszony drogą kropelkową, gdy jest wydalany przez zakażone osoby podczas wymiotów lub kichania.
  4. Kontaminacja powierzchni: norowirusy mogą przetrwać na różnych powierzchniach przez dłuższy czas, co prowadzi do zakażenia poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni i późniejsze dotykanie twarzy lub spożywanie pokarmów.

Norowirusy są szczególnie odpornymi wirusami, mogą przetrwać w różnych warunkach środowiskowych, co sprawia, że trudno je wyeliminować. Dlatego też utrzymanie odpowiednich praktyk higieny osobistej, regularne mycie rąk, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni oraz unikanie kontaktu z osobami zakażonymi są kluczowe w zapobieganiu rozprzestrzeniania się norowirusów. W szczególności osoby zakażone norowirusem powinny zachować ostrożność, stosować izolację, dopóki objawy zakażenia nie ustąpią.

Norowirusy – diagnostyka

Diagnostyka jest istotna zarówno dla skutecznego leczenia chorych, jak i zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Najczęstszą metodą diagnostyczną jest badanie kału pod kątem obecności wirusa za pomocą testów molekularnych, takich jak reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR). Testy te umożliwiają szybkie i precyzyjne wykrycie materiału genetycznego norowirusa, co pozwala na sprawne podjęcie odpowiednich środków zaradczych. Ponadto istotne jest przeprowadzanie badań epidemiologicznych, szczególnie w przypadku ognisk zakażeń, aby zidentyfikować źródło infekcji oraz drogi transmisji wirusa.

Norowirusy – leczenie

Leczenie zakażeń norowirusowych skupia się głównie na łagodzeniu objawów i zapobieganiu odwodnieniu u chorych. Antybiotyki nie są skuteczne w zwalczaniu wirusów, dlatego terapia skupia się na łagodzeniu objawów. W przypadku łagodnych infekcji zaleca się przede wszystkim uzupełnianie płynów i stosowanie probiotyków, które mają pozytywny wpływ na florę bakteryjną. W razie cięższych objawów, szczególnie u osób starszych i dzieci, konieczne może być podawanie płynów dożylnie. Ponadto istotne jest zapewnienie odpowiedniego wypoczynku oraz higieny osobistej, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Na ten moment nie istnieje specyficzny lek przeciwwirusowy skuteczny na norowirusy, ale trwają badania nadrozwojem bardziej efektywnych metod zwalczania tego rodzaju infekcji. Kluczowe jest zatem łagodzenie objawów oraz stosowanie profilaktyki, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Autor: Marta Skrzypek

Weryfikacja merytoryczna: lek. Agnieszka Żędzian

Bibliografia

  • E. Gospodarek, P. Zalas-Więcek, Norowirusy – taktyka rozprzestrzeniania się (Noroviruses – tactic of spread), „Przegląd Epidemiologiczny”, 2009.
  • M. Pakulska, A. Jackowska-Tracz, M. Tracz, Norowirusy w żywności – najczęstszy niebakteryjny czynnik zakażeń pokarmowych u ludzi, „Życie Weterynaryjne”, 2014.
  • K.S. Paul Chan, Tho Norovirus. Features, Detection and Prevention of Foodborne Disease, Elsevier, Oxford 2018.