nazwa badania

LCT - badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania

kod oferty

3793

kod ICD

Krótko o badaniu

LCT -  badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania. Badanie określające predyspozycję genetyczną do nietolerancji laktozy w wieku dorosłym.

Więcej informacji

Badanie określające predyspozycję genetyczną do nietolerancji laktozy w wieku dorosłym. Laktaza jest enzymem odpowiedzialnym za rozkład w jelicie cienkim disacharydu: laktozy na cukry proste: glukozę i galaktozę. Spadek aktywności laktazy obserwowany z wiekiem uwarunkowany jest genetycznie i związany z genotypami  LCT-13910CC oraz LCT-22018GG. Allele odpowiedzialne za nietolerancję dziedziczone są autosomalnie, recesywnie, choć istnieją sugestie, że genotypy heterozygotyczne związane są z łagodną formą nietolerancji. Badanie genu LCT ma na celu ustalenie predyspozycji genetycznej do utraty tolerancji laktozy. W rejonie promotorowym genu LCT istnieje kilkanaście polimorfizmów warunkujących tolerancję lub nietolerancję laktozy dorosłych. W populacji polskiej takimi polimorfizmami są C/T(-13910) oraz G/A(-22018). Badanie obejmuje analizę wariantu -13910C>T w genie LCT. Wynik informuje o obecności wariantu w układzie hetero/homozygota.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt LCT - badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter