e-PAKIET NIETOLERANCJE POKARMOWE (gluten, laktoza, fruktoza) – badanie genetyczne


celiakiafruktozaglutenlaktozaNietolerancja pokarmowa
823.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 659.00 PLN Zawiera 3 badania

Zestaw badań w oferowanym pakiecie obejmuje analizę genetycznych predyspozycji do nietolerancji pokarmowych na określone składniki diety:

• Celiakia (HLA DQ2/DQ8) – badanie oceniające genetyczne predyspozycje do rozwoju celiakii (choroby trzewnej), która rozwija się w obliczu nadwrażliwości na gluten co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia kosmków jelita cienkiego. Wynik tego badania ma wartość predykcyjnie ujemną i pozwala przy negatywnym wyniku wykluczyć celiakię z 99% prawdopodobieństwem.

• Nietolerancja laktozy typu dorosłego – badanie mutacji C-13910T w genie kodującym laktazę (LCT). Pozwala na identyfikację genetycznego podłoża pierwotnej nietolerancji laktozy związanej ze spadkiem wraz z wiekiem aktywności enzymu laktazy. U nosicieli określonego wariantu genetycznego laktoza może być niedostatecznie trawiona, co powoduje dolegliwości gastryczne po spożyciu produktów mlecznych.

• Fruktozemia wrodzona- badanie mutacji A150P i A175D w genie aldolazy B (ALDOB) odpowiadających za pierwotną, uwarunkowaną genetycznie nietolerancję fruktozy czyli dwucukru zawartego głównie w owocach i miodzie. Pierwotna nietolerancja fruktozy występuje z częstotliwością 1:20 000 urodzeń, jednak w części przypadków pozostaje długo niewykryta. Związane jest to z niechęcią i unikaniem, zwłaszcza u dzieci, spożywania owoców, co opóźnia manifestacje kliniczne i diagnozę schorzenia.

Wszystkie badania zawarte w proponowanym e-pakiecie wykonywane są z jednej próbki krwi, poddanej analizie genetycznej. Wyniki tych badań pozwolą doprecyzować indywidualne postępowanie dietetyczne i/lub zidentyfikować genetyczne podłoże wskazanych objawów nietolerancji.

Pakiet zawiera następujące badania

Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR

Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR. Oznaczenie predyspozycji genetycznej celiakii (choroby trzewnej).

Nietolerancja laktozy typu dorosłego – analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR

Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR.  Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT. Badanie wykonywane w celu wczesnego rozpoznania choroby i […]

Fruktozemia wrodzona – mutacje A150P i A175D w genie ALDOB

Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB. Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu.

Może zainteresuje Cię również:

273.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 208.00 PLN
660.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 351.00 PLN