tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo

Kod badania: 528Kod ICD: P44

Kategoria badań

Badania z moczu

Toksykologia.

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo. Badanie przesiewowe w przygodnej próbce  moczu, wykrywające obecność kanabinoidów, wskazujących m.in. na palenie  marihuany lub haszyszu.

Więcej informacji

Badanie w przygodnej próbce  moczu, wykrywające obecność kanabinoidów, wskazujących m.in. na palenie  marihuany lub haszyszu. Marihuana jest suszem roślin z konopi rodzaju Cannabis (C. indica,C. sativa) -  liści, kwiatów, łodyg i nasion rośliny – zawierającym substancje psychoaktywne. Haszysz jest rodzajem naturalnego preparatu wytwarzanego z konopi, będącego oleistą żywicą wyciskaną z gruczołowych struktur konopi – trichomów, o bardzo dużej zawartości  canabinoidów (do 50%). Za właściwości psychoaktywne marihuany odpowiada grupa związków o nazwie kannabinoidy. Głównym kannabinoidem o własnościach psychoaktywnych jest delta-9- tetrahydrocannabinol (Δ 9-THC), innym delta-8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC).  Łagodnie psychoaktywne są: kannabidiol (CBD) i  kannabinol (CBN). CBD ma wspólnego prekursora z THC. Uważa się, że przeciwdziała zaburzeniom funkcji poznawczych związanym z używaniem konopi indyjskich. Wykazano, że CBD (odgrywa rolę w zapobieganiu utracie pamięci krótkotrwałej związanej z THC. CBN ma ten sam mechanizm działania co delta9-THC, lecz znacznie słabsze efekty fizjologiczne.  Działanie psychotropowe związku zachodzi poprzez receptory kannabinoidowe występujące w różnych obszarach mózgu. Receptory dla THC zostały znalezione także na limfocytach B i makrofagach. W celach medycznych stosowana jest syntetyczna postać THC, dostępna w kilku krajach m.in. w USA i Niemczech. Jako lek THC znalazł zastosowanie w leczeniu anoreksji i nudności w AIDS; nudności i wymiotów w trakcie chemioterapii oraz astmy i jaskry. Głównym efektem psychotropowym THC jest euforia i uczucie rozluźnienia. Do innych działań THC należą: pobudzenie apetytu, działanie uspokajające, zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego i rozkurczanie oskrzeli. W przypadku palenia marihuany efekt farmakologiczny pojawia się po kilku minutach, osiąga maksimum w ciągu 15-30 min. i utrzymuje się od 2 do 4 godzin. Efektem towarzyszącym jest utrata pamięci krótkotrwałej, pogorszenie zdolności intelektualnych i psychomotorycznych. Stężenie THC osiąga maksimum we krwi w ciągu minut, po czym następuje jego szybki spadek, wiążący się z dystrybucją związku do mózgu, tkanki tłuszczowej (THC jest lipofilny) i mięśni. Czas półtrwania THC w organizmie wynosi 1 dzień u osób używających narkotyku sporadycznie oraz 3 do 5 dni u osób używających stale. THC jest metabolizowany do wielu metabolitów, głównie w wątrobie, przede wszystkim przy udziale cytochromów P450 (CYP). Najważniejszym z metabolitów, wykrywanym w moczu,  jest 11-nor-delta9-tetrahydrokannabinol-9-kwas karboksylowy (11-COOH-THC) i jego glukuronian. Badanie przesiewowe w kierunku kannabinoidów wykonywane  jest w przygodnej próbce moczu metodą immunochromatografii i polega na wykryciu THC. THC jest wykrywany w moczu przez 2 do 5 dni (rzadko do 10) u osób palących marihuanę okazjonalnie i przez 2 do 4 tygodni u osób używających narkotyku stale. Testy przesiewowe w kierunku kannabinoidów  dostarczają tylko wstępnej informacji. Wynik dodatni należy potwierdzić dokładniejszymi metodami – zalecane jest badanie techniką chromatografii gazowej (GC/MS).

Wynik dodatni: użycie marihuany.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane