tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów)

Kod badania: 782Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Alergologia - Panele Euroline

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów). Ilościowy pomiar w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu obejmującego 5 istotnych diagnostycznie alergenów mleka krowiego (ekstrakt (f2);  alfa-laktoalbuminę (nBos d4); beta-laktoglobulinę (nBos d5); kazeinę (nBos d8); surowiczą albuminę wołową, BSA (nBos d6) oraz CCD – marker nieswoistych reszt węglowodanowych obecnych w antygenach glikoproteinowych z różnych źródeł, zawyżających pomiary sIgE istotnych w rozpoznaniu alergii na mleko. 

 
Więcej informacji

Ilościowy pomiar w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu  5 istotnych diagnostycznie alergenów mleka krowiego oraz pomiar IgE wiążących niespecyficznie reszty węglowodanowe (CCD) wspólne dla alergenów glikoproteinowych z różnych źródeł, zawyżających wynik pomiaru. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE (sIgE), co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla pacjenta, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji alergenem. Czynnikiem zakłócającym interpretację pomiarów alergenowo-specyficznych IgE in vitro są klinicznie nieistotne IgE wiążące obecne  w alergenach glikoproteinowych i glikoproteinach niealergizujących, proste lub rozgałęzione  łańcuchy (anteny) węglowodanowe, CCD (ang. cross-reactive carbohydrate determinants), wspólne dla  glikoprotein o różnej budowie i funkcji. Obecność IgE anty-CCD nie odpowiada za objawy alergii. Stwierdzana jest rzadko u osób bez objawów alergii, a w wyższym procencie u osób cierpiących na alergię, zwłaszcza uczulonych na pyłki roślin (do 15%). Panel alergenów zawiera: ekstrakt mleka krowiego (f2);  alfa-laktoalbuminę (f76, nBos d4); beta-laktoglobulinę (f77, nBos d5); kazeinę (f78, nBos d8); surowiczą albuminę wołową, BSA (e204, nBos d6) oraz CCD. Dla każdego z alergenów panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie, na wspólnym raporcie testu. 

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane