Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)

Kod oferty: 765
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 powszechnych alergenów pokarmowych oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD.

Więcej informacji

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 powszechnych alergenów pokarmowych oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych – CCD. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Czynnikiem zakłócającym oznaczenia IgE in vitro są obecne w alergenach glikoproteinowych oraz w glikoproteinach niealergizujących, proste lub rozgałęzione  łańcuchy (anteny) węglowodanowe, CCD (ang. cross-reactive carbohydrate determinants), które mogą indukować powstawanie  specyficznych IgE i w konsekwencji atopię lub są jedynie epitopami wiążącymi IgE wygenerowane przez inne alergeny.  IgE anty-CCD są obecne u osób bez atopii, a w wyższym procencie u osób cierpiących na alergię, zwłaszcza uczulonych na pyłki roślin (do 15%). IgE anty-CCD mogą utrudniać rozpoznanie swoistości  IgE u osób uczulonych na  wziewne alergeny roślinne, alergeny bezkręgowców i alergeny pokarmowe pochodzenia roślinnego, posiadające CCD,  lub być powodem wyników fałszywie dodatnich u osób zdrowych. W teście: ‘Panel pokarmowy, mąka i mięso’  oznaczane są IgE specyficzne w stosunku do alergenów: mąki pszennej (f4), mąki żytniej (f5), ryżu (f9), dorsza (f3), mąki owsianej (f7), wieprzowiny (f26),  wołowiny (f27), kurczaka (f83), glutenu (f79) i krewetki (f24). Dla każdego z alergenów panelu, ilościowy wynik stężenia alergenowo-specyficznej IgE podawany jest oddzielnie, na wspólnym raporcie testu. Czułość analityczna testu wynosi 0,35 kU/l, zakres raportowania 0,35 -100 kU/l. Stężenia poniżej zakresu raportowane są jako < 0,35 kU/l, powyżej jako > 100 kU/l. Wynik dla każdego alergenu,  wyrażony w kU/l przypisywany jest do jednej z  klas 0-6 półilościowego systemu raportowania RAST, przestawiony graficznie w postaci słupka i opatrzony komentarzem klinicznym. Ostatnią  pozycję w panelu stanowią CCD, dla których wynik jest opisany identycznie jak dla pozostałych alergenów .

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD