Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA)

Kod oferty: 3391
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA). Oznaczenie wykonywane w diagnostyce i profilaktyce zaburzeń wiążących się ze stresem oksydacyjnym.

Więcej informacji

Oznaczenie w osoczy wykonywane w diagnostyce i profilaktyce zaburzeń wiążących się ze stresem oksydacyjnym. Wolny aldehyd malonowy, MDA (ang. malondialdehyde), marker peroksydacji lipidów, jest jednym z markerów stresu oksydacyjnego. Powstaje w wyniku reakcji reaktywnych form tlenu z niesyconymi kwasami tłuszczowymi (peroksydacja lipidów), a następnie ich rozpadu do aldehydów. MDA działa uszkadzająco na cząsteczki kwasów nukleinowych i białek. Wzrost stężenia MDA w osoczu/surowicy obserwuje się w zaburzeniach wykazujących związek ze stresem oksydacyjnym: w chorobach układu krążenia, neurodegeneracyjnych, nowotworowych i metabolicznych. Środowiskowe i zawodowe narażenie na substancje chemiczne i pyły może powodować wzrost stężenia MDA. Fizjologicznie stężenie MDA rośnie w kolejnych miesiącach ciąży.