Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne

Kod oferty: 920
Kod ICD: A03

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne. Badanie przydatne w diagnostyce ogólnoneurologicznej i chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), prowadzonej w kierunku chorób o podłożu naczyniowym, zapalnym i  neurodegeneracyjnym.

Więcej informacji

Ogólne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, PMR, zalecane jest w diagnostyce ogólnoneurologicznej, szczególnie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W przypadku OUN stosowane jest w przypadku różnicowania chorób o podłożu naczyniowym, zapalnym i  neurodegeneracyjnym. Obejmuje ocenę własności fizycznych, badania cytologiczne i biochemiczne. W przypadku podejrzenia etiologii zakaźnej przeprowadzane są różnicujące badania mikrobiologiczne. Badania biochemiczne, zwłaszcza białek, pozwalają na ocenę syntezy wewnątrzpłynowej oraz ocenę uszkodzenia bariery krew-mózg. Zaleca się, by badanie PMR było uzupełnione o ocenę odpowiednich parametrów oznaczanych w krwi żylnej badanego. PMR uzyskiwany jest z komór bocznych mózgu, zbiornika wielkiego z nakłucia podpotylicznego lub w trakcie nakłucia worka lędźwiowego (NL). Najczęściej wykonywaną i najprostszą metodą pobrania PMR jest nakłucie lędźwiowe.