Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Posiew ilościowy- bioptat/ wycinek tkanki

Kod oferty: 1356
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Krótko o badaniu


Posiew ilościowy -  bioptat/ wycinek tkanki. Ilościowa i jakościowa ocena stopnia zakażenia rany przydatna w prognozowaniu szybkości gojenia.

Więcej informacji

Ilościowe badanie mikrobiologiczne bioptatu  lub wycinka tkanki z rany jest uznane za metodę referencyjną w diagnostyce zakażeń ran przewlekłych (odleżyn, owrzodzeń).   Umożliwia ilościową ocenę flory tlenowej i beztlenowej rany, potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia rany oraz identyfikację czynników etiologicznych zakażenia.
Za kolonizację krytyczną rany przyjęto stężenie bakterii wynoszące >106 CFU (jednostek tworzących kolonie, ang. CFU colony-forming unit)  w  przeliczeniu na 1 g tkanki. Kolonizacja krytyczna powoduje, że przy braku objawów klinicznych, gojenie rany jest utrudnione z powodu zakażenia. Opóźnienie gojenia jest proporcjonalne do ilości gatunków bakterii obecnych w ranie. Reguła >106 nie zależy od rodzaju identyfikowanych drobnoustrojów, z wyjątkiem paciorkowców B hemolizujących. Badanie obejmuje posiew ilościowy (tlenowy i beztlenowy), identyfikację drobnoustrojów (bakterii, grzybów drożdżopodobnych) oraz  określenie lekowrażliwości.