tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy

Kod badania: 600Kod ICD: O21

Kategoria badań

Autoimmunologia

Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

PPJ,  test przesiewowy ANA1. Przesiewowe, jakościowe oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) obecności  przeciwciał przeciwjądrowych i antycytoplazmatycznych w surowicy, przy użyciu  komórek linii HEp-2. Badanie przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Więcej informacji

Test  ANA1  wykonywany metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), jest jakościowym badaniem, wykazującym obecność w surowicy krwi autoprzeciwciał przeciwjądrowych ANA (z ang. antinuclear antibodies) i przeciwcytoplazmatycznych,  przy użyciu  komórek linii HEp-2. Wynik testu nie uwzględnia miana i typu świecenia. Dodatni wynik testu świadczy o obecności w surowicy krwi co najmniej jednego autoprzeciwciała z panelu: DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A (Ro-52, Ro-60), SS-B (La), Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromer B (CENP B), PCNA, dsDNA, Nukleosomy, Histony, Rybosomalne białka P, AMA-M2. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne  są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych.  Obecność tego rodzaju autoprzeciwciał w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej CTD (z ang. connective tissue diseases) o podłożu autoimmunizacyjnym. Wskazaniami do wykonania testu PPJ ANA1 jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia. Surowica dodatnia standardowo jest przechowywana przez  okres 1 miesiąca, co umożliwia rozszerzenie diagnostyki o badania od ANA 2 do ANA 10.

Obecność przeciwciał: autoimmunizacja. 

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet reumatologiczny
310,01 PLN
232,00 PLN
Sprawdź