Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ dsDNA met. IIF

Kod oferty: 603
Kod ICD: N75
Kategoria badań: AUTOIMMUNOLOGIA, MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PPJ dsDNA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), test przydatny w diagnostyce tocznia trzewnego, określaniu nasilenia choroby i monitorowaniu efektów terapii immunosupresyjnej. 

Więcej informacji

PPJ dsDNA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) jest oznaczeniem półilościowym, wykazującym w surowicy krwi obecność przeciwciał swoistych dla dwuniciowego DNA (dsDNA), charakterystycznych dla tocznia trzewnego (bez zajęcia nerek lub z zajęciem nerek). Badanie przydatne jest w diagnostyce tocznia trzewnego oraz w monitorowaniu poziomu  przeciwciał, odzwierciedlającego aktywność procesu chorobowego, w tym skutków terapii immunosupresyjnej. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne ANA (z ang. antinuclear antibodies) są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych, do których należy również dsDNA. Obecność ANA jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. Porównaj badanie 600 i 601. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Poziom przeciwciał: nasilenie przebiegu choroby.  

Spadek poziomu przeciwciał: leczenie immunosupresyjne, osłabienie aktywności choroby.

Artykuły powiązane z PPJ dsDNA met. IIF