tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)

Kod badania: 3248Kod ICD: --

Kategoria badań

Zaburzenia płodności, poronienia

Odporność

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-8 dni.

Opis badania

Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pomocnicze, T supresorowe). Badanie statusu odpornościowego na podstawie oceny cytometrycznej względnej i bezwzględnej liczby limfocytów T, B i NK.

Przygotowanie do badania

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Badanie statusu odpornościowego za pomocą oceny cytometrycznej względnej i bezwzględnej liczby limfocytów T, B i NK. Badanie przydatne w immunologii transplantacyjnej i w diagnostyce pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności. Uzyskane wyniki dotyczą rozkładu podstawowych subpopulacji limfocytów: rozkładu odsetkowego i oceny liczby bezwzględnej limfocytów T, B, NK oraz limfocytów T pomocniczych i supresorowych; oceny dojrzewania limfocytów T, ekspresji molekuł adhezyjnych, subpopulacji komórek NK. Oznaczenie wykonywane jest w krwi pełnej pobranej na wersenian potasowy (EDTA K2).

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji