Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Rozpuszczalny receptor transferyny

Synonimy sTfR
Kod oferty: 146
Kod ICD: O28

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Rozpuszczalny receptor transferryny (sTfR).  Oznaczenie przydatne w różnicowaniu przyczyn niedokrwistości.

Więcej informacji

 

Oznaczenie stężenia rozpuszczalnej formy receptora transferryny – sTfR (ang. soluble transferrin receptor) w surowicy krwi jest wykonywane w diagnostyce niedoborów żelaza oraz różnicowaniu niedokrwistości z niedoboru żelaza i niedokrwistości spowodowanej chorobami przewlekłymi. Obecny w krążeniu, rozpuszczalny receptor transferryny, sTfR,   powstaje w wyniku proteolizy receptora błonowego dla kompleksu transferryny: apotransferryny związanej z żelazem. Stężenie uwolnionego do krążenia sTfR  jest proporcjonalne do ilość receptorów transbłonowych na komórkach, a tym samym do zapotrzebowania  komórek na żelazo. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu komórek, np. w wyniku niedoboru żelaza w tkance,  dochodzi do wzmożenia syntezy receptorów błonowych, w efekcie do wzrostu stężenia sTfR w krwi. Ponieważ głównymi odbiorcami żelaza są komórki erytropoetyczne (erytroblasty), stężenie sTfR  odzwierciedla zapotrzebowanie na żelazo tych właśnie komórek – w niedoborach zapasów tkankowych lub zwiększonej erytropoezie.  Stężenie sTfR nie zależy od: stanu zapalnego, choroby nowotworowej  i chorób wątroby, dlatego pozwala na odróżnienie  niedokrwistości z niedoboru żelaza od niedokrwistości w chorobach przewlekłych. Stężenie  sTfR odzwierciedla funkcjonalną pulę żelaza w przeciwieństwie do stężenia ferrytyny informującego o ilości żelaza zmagazynowanego w tkance.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: niedobór żelaza (z rozwiniętą niedokrwistością mikrocytarną  lub bez niedokrwistości), niedokrwistość hemolityczna, talasemia, dziedziczna sferocytoza, niedokrwistość megaloblastyczna, w zespole mielodysplastycznym, ciąża

Obniżone stężenia: chemioterapia.