nazwa badania

Rozpuszczalny receptor transferyny

synonimy

sTfR

kod oferty

146

kod ICD

O28

Rozpuszczalny receptor transferyny - Krótko o badaniu

Rozpuszczalny receptor transferryny (sTfR).  Oznaczenie przydatne w różnicowaniu przyczyn niedokrwistości.

Rozpuszczalny receptor transferyny - Więcej informacji

 

Oznaczenie stężenia rozpuszczalnej formy receptora transferryny – sTfR (ang. soluble transferrin receptor) w surowicy krwi jest wykonywane w diagnostyce niedoborów żelaza oraz różnicowaniu niedokrwistości z niedoboru żelaza i niedokrwistości spowodowanej chorobami przewlekłymi. Obecny w krążeniu, rozpuszczalny receptor transferryny, sTfR,   powstaje w wyniku proteolizy receptora błonowego dla kompleksu transferryny: apotransferryny związanej z żelazem. Stężenie uwolnionego do krążenia sTfR  jest proporcjonalne do ilość receptorów transbłonowych na komórkach, a tym samym do zapotrzebowania  komórek na żelazo. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu komórek, np. w wyniku niedoboru żelaza w tkance,  dochodzi do wzmożenia syntezy receptorów błonowych, w efekcie do wzrostu stężenia sTfR w krwi. Ponieważ głównymi odbiorcami żelaza są komórki erytropoetyczne (erytroblasty), stężenie sTfR  odzwierciedla zapotrzebowanie na żelazo tych właśnie komórek – w niedoborach zapasów tkankowych lub zwiększonej erytropoezie.  Stężenie sTfR nie zależy od: stanu zapalnego, choroby nowotworowej  i chorób wątroby, dlatego pozwala na odróżnienie  niedokrwistości z niedoboru żelaza od niedokrwistości w chorobach przewlekłych. Stężenie  sTfR odzwierciedla funkcjonalną pulę żelaza w przeciwieństwie do stężenia ferrytyny informującego o ilości żelaza zmagazynowanego w tkance.
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: niedobór żelaza (z rozwiniętą niedokrwistością mikrocytarną  lub bez niedokrwistości), niedokrwistość hemolityczna, talasemia, dziedziczna sferocytoza, niedokrwistość megaloblastyczna, w zespole mielodysplastycznym, ciąża

Obniżone stężenia: chemioterapia.

Rozpuszczalny receptor transferyny - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Rozpuszczalny receptor transferyny został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter