tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Różyczka (Rubella virus) IgG awidność

Kod badania: 347Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-23 dni.

Opis badania

Różyczka (Rubella virus) IgG awidność. Oznaczenie awidności przeciwciał IgG swoistych dla  wirusa różyczki,  stosowane w różnicowaniu niedawnych zakażeń od zakażeń odległych, w szybkiej diagnostyce różyczki  oraz w celu wyjaśnienia niepewnego statusu serologicznego badanej.  

Więcej informacji

Oznaczenie awidności przeciwciał IgG swoistych dla  wirusa różyczki,  stosowane w różnicowaniu niedawnych zakażeń od zakażeń odległych, w szybkiej diagnostyce różyczki  oraz w celu wyjaśnienia niepewnego statusu serologicznego badanej.  Różyczka jest łagodną chorobą zakaźną wieku dziecięcego, wywoływaną przez  wirusa Rubella z rodziny Togaviridae. W 30% przypadków przebiega bezobjawowo. Równocześnie jednak należy do grupy zakażeń mających teratogenny wpływ na rozwój płodu, objętych akronimem (TORCH – z ang. toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, opryszczka). Zakażenie pierwotne w trakcie ciąży może być przyczyną wad rozwojowych u płodu (w wyniku różyczki wrodzonej). Istotne jest więc, aby kobieta planujące ciążę znała swój status serologiczny w stosunku do wirusa różyczki. Wirus po wniknięciu do organizmu płodu (drogą wertykalną) powoduje uszkodzenia śródbłonka naczyń, liczne zakrzepy, zatory i ogniska martwicy, prowadzące do uszkodzenia narządów, rozwoju chorób autoimmunologicznych oraz zaburzeń endokrynologicznych, a także do zmian patologicznych układu nerwowego (opóźnienie umysłowe i ruchowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, małogłowie, głuchota). Nabyta przez matkę we wcześniejszym okresie (drogą naturalną lub sztuczną) odporność, praktycznie zabezpiecza przed zakażeniem płodu. Obecność specyficznych przeciwciał klasy IgG świadczy o przebytej różyczce, szczepieniu lub przebiegającym zakażeniu. Przeciwciała IgG wykrywane są 5-15 dni po wystąpieniu wysypki (jednego z charakterystycznych objawów) i osiągają wysoki poziom między 15. a 30. dniem. W przypadku diagnostyki pierwotnego zakażenia, prowadzonej po zniknięciu wysypki, przesłanką o świeżo przebytym zakażeniu jest wzrost stężenia przeciwciał IgG w kolejnych oznaczeniach, w odstępie 10 – 14 dni. Jeżeli istnieją wskazania do szybkiej diagnostyki np. u kobiet w początkowym okresie ciąży lub w okresie okołokoncepcyjnym, seryjne pomiary IgG należy zastąpić określeniem awidności IgG. Odpowiednio wysoka awidność, oznaczona w pojedynczym pobraniu,  pozwala na wiarygodne wykluczenie zakażenia pierwotnego w okresie ostatnich 4 miesięcy. Oznaczenie powinno być wykonywane również w przypadku współobecności przeciwciał IgG w wysokim mianie i IgM oraz bardzo wysokiego miana  IgG.  

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane