Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x wymaz

Kod oferty: 902
Kod ICD: --
Kategoria badań: BADANIA OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa dla 3 osób + profil genetyczny (16 loci). Ustalanie ojcostwa/pokrewieństwa na podstawie porównania profilu genetycznego badanych obejmującego 16 loci.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.
Ustalanie ojcostwa/pokrewieństwa na podstawie porównania profilu genetycznego badanych obejmującego 16 loci. Badania DNA stały się narzędziami identyfikacji genetycznej w tym ustalania pokrewieństwa i  ojcostwa. Opierają się na badaniu zapisu kilkunastu (16 – 24) markerów genetycznych o różnej lokalizacji w genomie. Markerami genetycznymi są sekwencje nukleotydowe charakteryzujące się wysoką unikalnością i zmiennością (polimorfizmem), których identyfikacja umożliwia ocenę różnorodności genetycznej populacji. Profil genetyczny złożony z odpowiednio dużej liczy markerów staje się charakterystyczny dla danej osoby. Ponieważ materiał genetyczny posiada dwie oddziedziczone kopie rodzicielskie porównanie profili genetycznych pozwala na rozstrzygnięcie problemu rodzicielstwa. W ustalaniu/wykluczaniu ojcostwa jako markery genetyczne stosowane są zestawy autosomalnych loci satelitarnych: tzw. powtórzenia tandemowe, o motywie złożonym z 2 do 6 par zasad, zawierające na ogół 10-30 powtórzeń motywu, zlokalizowane w regionach niekodujących genomu. Analizowane markery znajdują się w chromosomach autosomalnych, wyjątkiem jest fragment genu amelogeniny (AMEL), znajdujący się w chromosomie płciowym. Posiadając profile genetyczne dwóch osób, można określić na podstawie frekwencji poszczególnych markerów w populacji, jaka część alleli profilów jest wspólna ze względu na pochodzenie – IBD (ang. Identity-by-descent, identyczne poprzez pochodzenie) i na tej podstawie określić stopień pokrewieństwa pomiędzy osobami: ilość wspólnych i różnych markerów genetycznych w obrębie panelu markerów analizowanych w materiale od badanych przesądza o ustaleniu lub wykluczeniu ojcostwa lub pokrewieństwa. Porównaj badania 900, 903.

Przygotowanie do badania

Wszelkie informacje dotyczące badania można uzyskać pod numerem telefonu 785 122 862