Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Toxoplasma gondii IgG awidność

Kod oferty: 343
Kod ICD: X49
Kategoria badań: CIĄŻA, INFEKCJE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Toxoplasma gondii IgG awidność. Badanie mające na celu odróżnienie przeciwciał IgG anty-Toksoplazma powstałych w  wyniku odległego zarażenie Toxoplasma gondii od IgG  powstających w aktualnie przebiegającym zarażeniu ostrym toksoplazmą  lub  powstałych podczas zarażenia  nieodległego. 

Więcej informacji

Badanie ma na celu odróżnienie przeciwciał IgG anty-Toksoplazma powstałych w  wyniku odległego zarażenie Toxoplasma gondii od IgG  powstających w aktualnie przebiegającym zarażeniu ostrym toksoplazmą  lub powstałych podczas zarażenia  nieodległego. Badanie zalecane u kobiet w ciąży podejrzewanych o pierwotną  toksoplazmozę, u których otrzymano dodatni wynik w kierunku przeciwciał IgG, a także w przypadku współistnienia specyficznych dla toksoplazmy przeciwciał IgM i IgG. Badanie awidności IgG polega na określeniu siły i trwałości wiązania przeciwciał IgG z antygenami generującymi ich powstawanie. Przeciwciała IgG są wytwarzane w okresie ekspozycji na antygen w sposób ciągły. Powstające kolejne warianty przeciwciał są coraz lepiej przystosowane do wiązania macierzystego antygenu. Większa specyficzność przeciwciał, postępująca wraz z czasem ich wytwarzania skutkuje większą siłą wiązania i trwałością powstających kompleksów z antygenem. W miarę czasu upływającego od zakażenia rośnie więc awidność przeciwciał specyficznych dla antygenów drobnoustroju wywołującego zakażenie. Przebiegające  zarażenie uruchamia  odpowiedź humoralną układu odpornościowego, polegającą na produkcji przeciwciał. Przeciwciała IgG produkowane są w drugiej kolejności  po IgM i IgA, a ich obecność obejmuje wszystkie istotne klinicznie etapy toksoplazmozy, w tym najsilniej zagrażającą rozwojowi płodu, ostrą fazę pierwotnej choroby. W przypadkach świeżych zarażeń dochodzi do współistnienia obu klas przeciwciał. Stężenie przeciwciał IgG nie stanowi samodzielnej przesłanki diagnostycznej, gdyż często jest najwyższe właśnie w pierwszym okresie po indukcji. Wnioskowanie o etapie zarażenia toksoplazmozą  można oprzeć na stosunkowo czasochłonnym śledzeniu dynamiki zmian stężenia przeciwciał IgG w czasie, jeżeli możliwe, łącznie ze zmianami IgM. Optymalną alternatywą,  przydatną  zwłaszcza dla kobiet we wczesnym etapie ciąży, jest określenie awidności IgG. Obecność przeciwciał IgG o wysokiej awidności, bez względu na ich stężenie i ewentualne współistnienie IgM (przetrwałej lub nieswoistej),  świadczy o odległym przebyciu zarażenia toksoplazmozą i wyklucza zarażenie pierwotne. W przypadku kobiet w ciąży oznaczenie awidności IgG pozwala na ustalenie, czy zarażenie miało miejsce przed poczęciem czy już w trakcie ciąży, co wpływa na decyzję o dalszym postępowaniu leczniczym.  Awidność określona jako >40% świadczy o zarażeniu przebytym w czasie odleglejszym niż 20 tygodni. Zobacz także: Toksoplazmoza IgG, Toksoplazmoza IgM.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne, HAMA, czynnik reumatoidalny.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik awidności jest miarą czasu, który upłynął od zarażenia T.gondii. Wzrost awidności odpowiada wydłużaniu się czasu: wynik >40% – okres powyżej 20 tygodni;  wynik <40% – ostra, aktualna infekcja.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD