tlo strony pacjenta
Znajd藕 badanie, pakiet lub artyku艂

Toxoplasma gondii IgG awidno艣膰

Kod badania: 343Kod ICD: X49

Kategoria bada艅

Infekcje

Ci膮偶a

Og贸lnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

Toxoplasma gondii IgG awidno艣膰. Badanie odr贸偶niaj膮ce z du偶ym prawdopodobie艅stwem toksoplazmoz臋 艣wie偶膮 lub nieodleg艂膮 w czasie od toksoplazmozy przebytej co najmniej cztery miesi膮ce przed wykonaniem badania.聽

Przygotowanie do badania

Brak szczeg贸lnych wskaza艅.

Wi臋cej informacji

Badanie odr贸偶niaj膮ce z du偶ym prawdopodobie艅stwem toksoplazmoz臋 艣wie偶膮 lub nieodleg艂膮 w czasie od toksoplazmozy przebytej co najmniej cztery miesi膮ce przed wykonaniem badania. Toksoplazmoza, choroba spowodowana przez paso偶yta,聽 聽Toxoplasma gondii, jest przyk艂adem zara偶enia oportunistycznego, o zwykle 艂agodnym, bezobjawowym przebiegu. Jednak u os贸b o fizjologicznie niedojrza艂ym (p艂ody i noworodki) lub os艂abionym uk艂adzie odporno艣ciowym, zara偶enie mo偶e mie膰 bardzo ci臋偶ki przebieg. Powa偶nym problemem klinicznym s膮 bezobjawowe zara偶enia pierwotne u kobiet w ci膮偶y (pierwsze zara偶enie nast臋puj膮ce w trakcie ci膮偶y) lub w okresie oko艂okoncepcyjnym, mog膮ce by膰 przyczyn膮 toksoplazmozy wrodzonej u dziecka. Przybiera ona posta膰 ci臋偶k膮, prowadz膮c膮 do: obumarcia p艂odu, samoistnego poronienia, przedwczesnego porodu, zaj臋cia narz膮d贸w dziecka 鈥 zw艂aszcza o艣rodkowego uk艂adu nerwowego (co skutkuje wodog艂owiem lub聽 niedorozwojem m贸zgu) lub 艂agodn膮, objawiaj膮c膮 si臋 izolowanymi zmianami w o艣rodkowym uk艂adzie nerwowym, skutkuj膮cymi op贸藕nieniami psychomotorycznymi oraz upo艣ledzeniem wzroku. U wi臋kszo艣ci dzieci z wrodzon膮 toksoplazmoz膮 skutki choroby manifestuj膮 si臋 po latach. Pewnym kryterium diagnostycznym chor贸b zaka藕nych jest serokonwersja, tj. pojawianie si臋 wykrywalnych w badaniu serologicznym przeciwcia艂 swoistych dla patogenu. U ci臋偶arnych zaleca si臋 dodatkowo oznaczanie awid卢no艣ci (tj. dojrza艂o艣ci) przeciwcia艂 klasy IgG. Badanie zalecane u kobiet w ci膮偶y, podejrzewanych o pierwotn膮聽 toksoplazmoz臋, u kt贸rych otrzymano dodatni wynik w kierunku przeciwcia艂 IgG, a tak偶e w przypadku wsp贸艂istnienia specyficznych dla toksoplazmy przeciwcia艂 IgM i IgG. Polega na okre艣leniu si艂y i trwa艂o艣ci wi膮zania przeciwcia艂 IgG z antygenami generuj膮cymi ich powstawanie. Przeciwcia艂a IgG s膮 wytwarzane w okresie ekspozycji na antygen w spos贸b ci膮g艂y. Powstaj膮ce kolejne warianty przeciwcia艂 s膮 coraz lepiej przystosowane do wi膮zania macierzystego antygenu. Wi臋ksza specyficzno艣膰 przeciwcia艂, objawiaj膮ca si臋 wraz z czasem ich powstawania, zwi臋ksza si艂臋 wi膮zania i trwa艂o艣膰 powstaj膮cych kompleks贸w z antygenem. Wraz z czasem trwania infestacji Toxoplasma ro艣nie awidno艣膰 powstaj膮cych przeciwcia艂 IgG. Przeciwcia艂a IgG produkowane s膮 w drugiej kolejno艣ci聽 po IgM i IgA, a ich obecno艣膰 obejmuje wszystkie istotne klinicznie etapy toksoplazmozy, w tym najsilniej zagra偶aj膮c膮 rozwojowi p艂odu, ostr膮 faz臋 pierwotnej choroby. W przypadkach 艣wie偶ych zara偶e艅 dochodzi do wsp贸艂istnienia wszystkich klas przeciwcia艂. St臋偶enie przeciwcia艂 IgG nie stanowi samodzielnej przes艂anki diagnostycznej, gdy偶 cz臋sto jest najwy偶sze w艂a艣nie w pierwszym okresie po indukcji. Obecno艣膰 przeciwcia艂 IgG o wysokiej awidno艣ci (wi臋kszej ni偶 60%), bez wzgl臋du na ich st臋偶enie i ewentualne wsp贸艂istnienie IgM (przetrwa艂ej lub nieswoistej), wskazuje z du偶ym prawdopodobie艅stwem na zara偶enie przebyte w przesz艂o艣ci bardziej odleg艂ej ni偶 ostatnie 4 miesi膮ce i wyklucza przebiegaj膮c膮 chorob臋 pierwotn膮.聽 W przypadku kobiet w ci膮偶y oznaczenie awidno艣ci IgG pozwala na ustalenie, czy zara偶enie mia艂o miejsce przed pocz臋ciem czy ju偶 w trakcie ci膮偶y, co wp艂ywa na decyzj臋 o dalszym post臋powaniu leczniczym.聽 Zobacz tak偶e: Toxoplasma gondii IgG oraz Toxoplasma gondii IgM.聽

Przeciwcia艂a heterofilne, HAMA, czynnik reumatoidalny.

Wynik awidno艣ci jest miar膮 czasu, kt贸ry up艂yn膮艂 od zara偶enia T.gondii. Wzrost awidno艣ci odpowiada wyd艂u偶aniu si臋 czasu: wynik >40% 鈥 okres powy偶ej 20 tygodni; 聽wynik <40% 鈥 ostra, aktualna infekcja.

Badania powi膮zane
Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jako艣ciowo

Kod badania: 344

Sprawd藕 dost臋pno艣膰
kontaktuj膮c si臋 z plac贸wk膮

Opis badania

Przygotowanie do badania

Wi臋cej informacji

Badania powi膮zane