nazwa badania

Tryptaza

kod oferty

877

kod ICD

--

kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Tryptaza - Krótko o badaniu

Tryptaza w krwi. Ilościowe oznaczanie trypatazy w krwi, przydatne w diagnostyce reakcji anafilaktycznych i mastocytozy.

Tryptaza - Więcej informacji

Oznaczanie poziomu tryptazy w surowicy jest przydatne w diagnostyce reakcji anafilaktycznych, w tym alergicznych (typu natychmiastowego), zwłaszcza na alergeny jadów owadów, mastocytozy, a także  stabilnej choroby wieńcowej o podłożu zapalnym. Dyskutowana jest rola pomiarów tryptazy w atopowym zapaleniu skóry, alergii pokarmowej i astmie.

Tryptaza, biochemicznie będąca obojętną proteinazą, jest jednym ze wskaźników aktywacji komórek tucznych-mastocytów. Jest uwalniana wraz z szeregiem innych mediatorów (w tym histaminą i heparyną) w wyniku degranulacji mastocytów. Do aktywacji mastocytów dochodzi za pośrednictwem układu odpornościowego:  na  drodze swoistej, zależnej od IgE  oraz nieswoiście, pod wpływem bodźców fizycznych (np. ciepło, światło, wibracje), związków chemicznych (leki, w tym znieczulające) i substancji biologicznych, w tym najistotniejszych: jadów owadów błonkoskrzydłych i węży. Mastocyty są komórkami efektorowymi reakcji alergicznych,  znajdującymi się w miejscu pierwszego kontaktu z obcymi alergenami: w skórze i  błonach śluzowych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Trypataza preformowana w mastocytach uwalniana jest po ich aktywacji  spowodowanej oddziaływaniem alergenu i cząsteczki alergenowo-swoistej  IgE związanej  z mastocytem.  W przypadku diagnostyki chorób alergicznych oznaczenie poziomu tryptazy w surowicy (wzrost stężenia) jest wykonywane obok oznaczania IgE całkowitej i IgE alergenowo-swoistej.  

Wzrost stężenia tryptazy obserwowany jest w mastocytozie, heterogennej grupie chorób charakteryzujących się wzrostem liczby mastocytów i ich gromadzeniem  w różnych narządach (skórze - cutaneous mastocytosis, CM; przewodzie pokarmowym -  systemic mastocytosis, SM; wątrobie, śledzionie). W przypadku mastocytozy pomiar stężenia tryptazy jest przydatny w rozpoznawaniu, ocenie progresji i skuteczności leczenia.

Gwałtowna degranulacja dużej ilości mastocytów prowadzi do ogólnoustrojowych reakcji anafilaktycznych.  Objawy anafilaksji są różnorodne, zależne od efektów działania uwolnionych mediatorów: wysypka, obrzęk górnych dróg oddechowych, spadek ciśnienia, zapaść. Częstymi przyczynami wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego są: ukąszenia owadów, alergeny pokarmowe  i leki. Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznej jest wysokie w przypadku chorych na mastocytozę z podniesionym poziomem tryptazy i zwiększoną liczbą mastocytów. Chorych takich należy izolować od czynników mogących  aktywować mastocyty.   

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Zbyt późne odwirowanie krwi może spowodować zawyżenie wyników przez tryptazę uwolnioną z rozpadających się komórek.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: mastocytoza, reakcje anafilaktyczne o podłożu immunologicznym i nieimmunologicznym, stany zapalne.

Tryptaza - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Tryptaza został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter