Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX

Kod oferty: 3965
Kod ICD:
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX. Zminiaturyzowana nano-platforma immunoenzymatyczna umożliwiająca równoczesny pomiar in vitro IgE stężenia swoistych dla 178 alergenów molekularnych i 117 ekstraktów źródeł alergenów oraz pomiar stężenia IgE całkowitej.

Więcej informacji

Zminiaturyzowana nano-platformą immunoenzymatyczna (multiplex) umożliwiająca równoczesny pomiar in vitro stężenia IgE swoistych dla 178 alergenów molekularnych i 117 ekstraktów źródeł alergenów oraz pomiar stężenia IgE całkowitej. Alergeny sprzęgnięte są pojedynczo z nanocząsteczkowymi nośnikami dobranymi pod kątem właściwości chemicznych i konformacji alergenów (tj. struktury przestrzennej, w tym struktury przestrzennej epitopów).  Opłaszczone alergenami nanocząstki nanoszone są na podłoże stałe chipu w postaci szeregów kropek w układzie podobnym do zminiaturyzowanej mikropłytki. Każda kropka zawiera nanocząstki opłaszczone innym alergenem. Ogromna sumaryczna powierzchnia nanocząstek w każdej kropce zwielokrotnia powierzchnię fazy stałej prezentującej antygen przeciwciałom, co istotnie poprawia parametry analityczne testu. Ilościowe wyniki uzyskane dla poszczególnych alergenów, wyrażone w międzynarodowych jednostkach alergenowo-specyficznej IgE (IgEA), przypisywane są do pięciu klas: 0 (ujemnej) i czterech klas dodatnich o rosnącym ryzyku objawów klinicznych alergii. W raporcie wskazane są również najwyższe stężenia sIgE dla kategorii alergenów (np. zboża, owoce) i rodzin alergenów homologicznych, istotne dla określania ryzyka reakcji krzyżowych. Inkubacja próbek badanej surowicy z absorbentami sIgE-anty CCD (bromelainą ananasa i homologiem ludzkiej laktoferyny) w procedurze testu redukuje zawyżanie wyników powodowane przez krzyżową reaktywności sIgE z cukrowymi składnikami alergenów. Rozpoczęcie diagnostyki alergii od wykonania testu Alex, uwzględniającego wszystkie istotne w naszym regionie alergeny, skraca postępowanie diagnostyczne, ukierunkowując wywiad i eliminując lub redukując  konieczność przeprowadzenia  testów ambulatoryjnych (np. prowokacji).

Badania znajdziesz w pakietach

Artykuły powiązane z Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX