tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Włośnica (Trichinella spiralis) IgG

Kod badania: 481Kod ICD: X53

Kategoria badań

Infekcje

Inne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-14 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Diagnostyka serologiczna włośnicy (trychinozy). Oznaczenie poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów Trichinella spiralis w surowicy krwi.

Więcej informacji

Oznaczenie w surowicy poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów nicienia Trichinella spiralis wywołującego włośnicę. Włośnica (trychinoza, trichinelloza) jest chorobą pasożytniczą, w której patogenem jest nicień Trichinella spiralis. Człowiek jest dla niego przypadkowym żywicielem, a do zarażenia dochodzi na skutek spożycie  niedogotowanego mięsa zawierającego larwy. Nicienie Trichinella potrzebują dwóch gospodarzy do pełnego cyklu życiowego. W naturze pasożyt przenoszony jest: ze świni na świnię, ze szczura na szczura lub pomiędzy mięsożernymi  i wszystkożernymi zwierzętami dziko żyjącymi, np. gryzoniami, lisami itd. Cykl życiowy Trichinella rozpoczyna od wniknięcia do organizmu żywiciela w surowym mięsie lub, w przypadku człowieka, niedogotowanym, zawierającym cysty z larwami. W żołądku pod wpływem kwaśnego środowiska dochodzi do uwolnienia larw. Wolne larwy wędrują do jelita cienkiego, gdzie wnikają do śluzówki u podstawy kosmków. Przechodzą następnie 4 linienia i po okresie 30 – 36 godzin przekształcają się w dorosłego osobnika. Po 5 dniach od wniknięcia dorosła samica zaczyna uwalniać młode larwy w stadium L1. Samica pozostaje w jelicie do 4 tygodni i może w tym czasie uwolnić do 1500 larw. Nowo narodzone larwy poprzez układ krwionośny i limfatyczny przedostają się do dobrze ukrwionych rejonów mięśni szkieletowych,  języka oraz przepony. Larwa rośnie przez 2 – 3 tygodnie, do osiągnięcia w pełni rozwiniętego stadium zarażającego L1, a następnie otacza się ścianą i tworzy cystę lub komórkę odżywczą (ang. nurse cell). Cysty mogą przetrwać nawet wiele lat zanim zostaną uwapnione i zginą. Cykl życiowy pasożyta zostaje zakończony, gdy odpowiedni żywiciel spożyje zarażone mięso. Do pierwszych objawów zarażenia u człowieka należą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, m.in. biegunka, bóle brzucha, nudności. W fazie inwazyjnej obserwuje się przede wszystkim intensywne bóle mięśniowe, sztywność i twardość mięśni. Do ciężkich powikłań infestacji  należą niewydolność mięśnia sercowego i arytmia, spowodowane silnym procesem zapalnym w mięśniu sercowym zaatakowanym przez larwy, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zajęcie przez pasożyta płuc. Faza zdrowienia może trwać miesiące, a nawet lata. Choroba jest potencjalnie śmiertelna. W diagnostyce pomocne jest ustalenie poziomu serokonwersji świadczącej o kontakcie z antygenami pasożyta. Badanie polega na oznaczeniu w krwi przeciwciał IgG specyficznych dla  antygenów nicienia. Przeciwciała są wykrywane po 2 – 3 tygodniach od zarażenia, osiągają maksimum w 3 miesiącu, a ich podwyższony poziom może utrzymywać się przez lata. Wykonane w 50 dni po zarażeniu oznaczenie metodą ELISA wykazuje 100% czułość diagnostyczną. 

Przeciwciała heterofilne.

Obecność: przebiegająca infestacja włośnicą, przebyte zarażenie.

Artykuły powiązane z badaniem

Włośnica: co warto wiedzieć o tej chorobie?

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane