Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy

Kod oferty: 3259
Kod ICD: M85

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy. Oznaczenie stosowane w diagnostyce i monitorowaniu rozwoju szpiczaków oraz monitorowaniu przebiegu i skuteczności leczenia. 

Więcej informacji

Oznaczenie wolnych łańcuchów lambda w surowicy wykonuje się w celu różnicowania i monitorowania leczenia szpiczaka plazmocytowego, szpiczaka tlącego (łagodnego), szpiczaka niewydzielającego, gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu i amyloidozy pierwotnej. Pomiar stężenia wolnych łańcuchów lekkich kappa w surowicy, sFLC (ang. serum free light chain) opiera się na teście Freelite™. W teście wolne łańcuch kappa w surowicy rozpoznawane są przez przeciwciała poliklonalne (odczynniki testu), wiążące się z nimi w miejscach niedostępnych w przypadku łańcuchów kappa kompletnej cząsteczki immunoglobuliny. Schemat postępowania laboratoryjnego w diagnostyce gammapatii monoklonalnych obejmuje: elektroforezę białek w surowicy, SPE, SPEP (ang. serum protein electrophoresis); elektroforezę białek w moczu, UPE, UPEP (ang. Urine protein electrophoresis) dla wykrycia białka Bence’a-Jonesa; immunofiksację, IFE (ang. immunofixation); oznaczenie wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda (sFLC).
Użycie poliklonalnych testów Freelite (kappa,lambda) znacznie podwyższa wykrywalność zaburzeń komórek B z uwagi na wysoką czułość i swoistość testu. Test umożliwia:
– monitorowanie większości chorych na szpiczaka mnogiego i amyloidozę pierwotną,
– monitorowanie chorych o niskich stężeniach kompletnych immunoglobulin,
– monitorowanie nawrotów i skuteczności terapii, optymalizację czasu trwania chemioterapii.

Badania znajdziesz w pakietach