Diagnostyka gammapatii

894.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 599.00 PLN Zawiera 13 badań

Pakiet obejmuje badania podstawowe i specjalistyczne przydatne zarówno w
diagnostyce i różnicowaniu różnych typów gammapatii monoklonalnych, jak
i w monitorowaniu leczenia choroby.

Pakiet zawiera następujące badania

Mocz – badanie ogólne

Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego oraz nieprawidłowości przemian metabolicznych organizmu, zwłaszcza związanych z chorobami wątroby i […]

Morfologia krwi (pełna)

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych […]

Dehydrogenaza mleczanowa

Dehydrogenaza mleczanowa. Ocena aktywności dehydrogenazy mleczanowej  (LDH) przydatna  w diagnostyce chorób wątroby i niedokrwistości hemolitycznej.

Mocznik

Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 

Kreatynina

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób przemiany materii. Kreatynina jest produktem […]

Kwas moczowy

Kwas moczowy. Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, przydatny w badaniu  diagnostyki dny moczanowej i monitorowaniu chorób rozrostowych. 

Proteinogram

Proteinogram,  elektroforetyczna  analiza białek surowicy krwi.

Wapń całkowity

Ocena stężenia wapnia całkowitego w krwi . Badanie wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń homeostazy wapnia w przebiegu chorób układu kostnego, nerek, […]

Beta-2-mikroglobulina

Beta-2-mikroglobulina. Oznaczana w surowicy  beta-2-mikroglobulina  jest markerem chorób limfoproliferacyjnych,  wykorzystywanym w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu ich leczenia, a także w […]

Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA

Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z limfocytami B.

Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)

Immunofiksacja surowicy. Wykrywanie białka monoklonalnego w surowicy

Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy

Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy. Oznaczenie stosowane w diagnostyce i  monitorowaniu rozwoju szpiczaków oraz monitorowaniu przebiegu i skuteczności leczenia. 

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy. Oznaczenie stosowane w diagnostyce i monitorowaniu rozwoju szpiczaków oraz monitorowaniu przebiegu i skuteczności leczenia. 

Może zainteresuje Cię również:

130.00 PLN
336.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 180.00 PLN
560.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 485.00 PLN
240.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 169.00 PLN