tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe)

Kod badania: 1033Kod ICD: 91.831

Kategoria badań

Mikrobiologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-9 dni.

Opis badania

Wymaz ze skóry (bad. bakter.). Wymaz ze skóry wykonywany głównie w diagnostyce zmian skórnych, a także w celu określenia kolonizacji skóry przez bakterie chorobotwórcze lub potencjalnie chorobotwórcze.   

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Wymaz ze skóry wykonywany jest w diagnostyce objawów chorobowych związanych ze skórą: wysięków, ropni, owrzodzeń, nacieczeń, wybroczyn, przetok, zaczerwienia i obrzęków, a także w celu określenia kolonizacji skóry przez bakterie chorobotwórcze lub potencjalnie chorobotwórcze. Szczególnym przykładem są gronkowce oporne na metycylinę MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus ureus) i epidemiczne MRSA: EMRSA.  Mikroflorę fizjologiczną człowieka stanowią drobnoustroje obecne stale:  tzw. rodzime (stali rezydenci): np. Propionibacterium  acnes na skórze, lub obecne przejściowo: kolonizujące skórę i/lub błony śluzowe. Flora fizjologiczna daje efekt odporności kolonizacyjnej, chroniąc przed zakażeniem innymi bakteriami. Skład drobnoustrojów rodzimych i przejściowych zmienia się w kolejnych fazach życia. Ich związek z organizmem może być mieć charakter komensalizmu, nosicielstwa lub zakażenia bezobjawowego. Wszystkie określane są jednak jako bakterie oportunistyczne lub potencjalnie chorobotwórcze.  Na błonach śluzowych, zębach, powierzchni ran (np. stopa cukrzycowa),  implantach,  bakterie wytwarzają błonę biologiczną, składającą się m.in. z wydzielanych przez nie polisacharydów, stanowiącą mikrośrodowisko utrudniające fagocytozę, prezentację antygenów bakteryjnych komórkom odpornościowym, przenikanie przeciwciał i antybiotyków. Błona biologiczna uszkodzona przez procesy ropne lub siły hemodynamiczne powoduje rozprzestrzenianie się bakterii w krążeniu. W większości zakażeń obraz kliniczny jest nietypowy dla gatunku, podział kliniczny opiera się na lokalizacji zakażenia, a pełna diagnostyka wymaga mikrobiologicznej  identyfikacji bakterii, połączonej z ustaleniem ich wrażliwości na leki. Wymaz powinien być wykonywany  w przypadku świeżych zmian skórnych, 4 godziny przed pobraniem nie stosować maści przeciwdrobnoustrojowych, środków dezynfekujących lub chemioterapeutyków. Nie wykonywać badania w trakcie ogólnoustrojowej antybiotykoterapii. W przypadku wymazów ze skóry bez objawów chorobowych, skóra nie powinna być myta ani odkażana analogicznie jak w przypadku zmian skórnych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane