23 lutego 2021

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,M – test przesiewowy (Roche)

Powrót

Infekcja wirusem SARS-CoV-2 może prowadzić do rozwoju objawów chorobowych COVID-19. Według rekomendacji WHO, wykluczenie lub potwierdzenie aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, możliwe jest poprzez badanie materiału z wymazu z dróg oddechowych z zastosowaniem techniki real time RT-PCR.

Celem badań serologicznych jest natomiast ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, powstających po kontakcie z tym wirusem.

Badania przeciwciał powinny być wykonywane:

  • W dowolnym momencie u osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19.
  • Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.
  • Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19.

Badanie Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,M, test przesiewowy wykrywa obecność dojrzałych przeciwciał IgG oraz IgM przeciw wirusowi SARS-CoV-2 bez podziału na klasy. Oznaczenie przeprowadzane jest metodą automatyczną z wykorzystaniem testu o wysokiej swoistości, co w znacznej mierze ogranicza ryzyko uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Ujemny wynik tego badania oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Wynik dodatni świadczy o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Nie daje jednak informacji, czy kontakt nastąpił dawno, czy też infekcja trwa. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego, sugerowane jest oznaczenie przeciwciał osobno w klasie IgM oraz IgG lub wykonanie badania materiału z wymazu z dróg oddechowych z zastosowaniem techniki real time RT-PCR.

 

Aktualnie dostępne badania serologiczne w ofercie Diagnostyki znajdziesz tutaj