Drugi etap akcji edukacyjno-profilaktycznej "Zdrowie pod lupą"

„Zdrowie pod lupą” – Kampania profilaktyczna laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA

Wiosną zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w 13. kampanii edukacyjno-profilaktycznej DIAGNOSTYKI – „ZDROWIE POD LUPĄ”, w ramach której zachęcaliśmy do wykonania badań ogólnych: morfologii, glukozy, lipidogramu, CRP, TSH i witaminy D oraz badań ukierunkowanych na ocenę stanu wątroby i nerek. W drugiej edycji kampanii proponujemy zestawy badań w kierunku chorób predysponujących do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz do sprawdzenia, czy przebyliśmy infekcję wirusem SARS-CoV-2.

 

W jesiennej kampanii „Zdrowie pod lupą w dobie pandemii” przygotowaliśmy e-Pakiet Zdrowie w dobie pandemii + RAPORT oraz e-Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał (IgM, IgG) półilościowo.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać w cięższej postaci u osób, które chorują na choroby przewlekłe. „W przebiegu COVID-19 nasileniu mogą ulegać procesy patologiczne już wcześniej toczące się w chorych narządach – np. dalsze zmniejszanie rezerwy płucnej u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) czy pogarszanie funkcji serca u pacjentów z niewydolnością tego organu. Lista schorzeń i innych czynników ryzyka podlega ciągłej rewizji, jest uzupełniana i weryfikowana w miarę pojawiania się wiarygodnych danych z obserwacji dużych grup pacjentów. Aktualnie, niekorzystny wpływ na przebieg COVID-19 najlepiej udokumentowano dla:  poważnych chorób sercowo-naczyniowych (niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie), chorób nowotworowych, przewlekłej choroby nerek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), otyłości (BM I≥ 30), cukrzycy typu 2, anemii sierpowatej oraz stanów po przeszczepie narządów.” – podsumowuje dr n. med. Emilia Martin, specjalista ds. badań laboratoryjnych.

 

We wczesnym wychwyceniu wielu nieprawidłowości zdrowotnych pomóc mogą badania laboratoryjne, które są dostępne w ramach e-Pakietu Zdrowie w dobie pandemii. W e-Pakiecie znajduje się 14 badań: morfologia krwi, glukozapodstawowe badanie w kierunku cukrzycy i stanów ją poprzedzających, lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) – jeden z głównych wskaźników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, kreatynina z eGFRgłówny laboratoryjny wykładnik funkcji nerek; wzrost stężenia kreatyniny we krwi, któremu towarzyszy spadek parametru eGFR wskazuje na niewydolność nerek, próby wątrobowe – grupa badań, pozwalająca ocenić stan wątroby i dróg żółciowych, obejmująca oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP i ALP) oraz stężenia bilirubiny całkowitej oraz CRP – niespecyficzny wskaźnik toczącego się stanu zapalnego. Pakiet zawiera automatyczny raport, dołączony do wyniku badań.

Pakiet dostępny jest w e-Sklepie tutaj.

 

W drugim zestawie dostępny jest Panel przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (IgM, IgG) półilościowo. Test wykrywa obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w dwóch klasach: IgG i IgM, powstających po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Dowiedziono, że przeciwciała klasy IgM i IgG pojawiają się we krwi prawie równocześnie – IgM w przeciągu 5 dni od wystąpienia objawów, a IgG po 5-7 dniach. Dotychczasowe badania wskazują, że przeciwciała IgM zanikają ok. 6-7 tygodnia po infekcji, kiedy to IgG są jeszcze obecne. Nie ustalono jeszcze, jak długo przeciwciała w klasie IgG utrzymują się w krążeniu. Wynik dodatni badania przeciwciał najpewniej wskazuje na przebyty kontakt z wirusem SARS-CoV-2

Pakiet dostępny jest w e-Sklepie tutaj.

 

Jesienna kampania profilaktyczna potrwa od 28 września do 30 listopada. Będzie odbywała się w e-Sklepie DIAGNOSTYKI, w którym można kupić e-Pakiety badań w niższych cenach. Ważność zakupionych voucherów to 90 dni od daty zakupu. Pakiety badań można zrealizować w Punktach Pobrań, które realizują sprzedaż internetową (lista tych placówek dostępna jest w Katalogu Punktów Pobrań po wybraniu checkboxa „realizuje e-commerce”).