Komunikat o zmianie Regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z punktem 4. w § 12 Regulaminu z dnia 15-03-2024 r. dot. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych informujemy, że z dniem 22.05.2024 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

Zostanie zmieniony § 1 punkt 11. na:

11. Konto Diagnostyka – nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu. Założenie Konta wymaga:

a) posiadania adresu e-mail,

b) podania następujących danych:

Imię i nazwisko,

• Adres e-mail (login),

• Hasło,

c) akceptacji Regulaminu Sklepu.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: esklep@diag.pl.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę

a) na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta

lub

b) na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną zindywidualizowanych informacji dot. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta

Zostanie zmieniony § 5 punkt 2. na:

2. Użytkownik nie posiada Konta Diagnostyka/Konta Nowa Genetyka:

a) Użytkownik wybiera:

– interesujący go E-Pakiet Badań/ Usługę Konsultacji w Serwisie;

– interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne,

– interesujące go Badania Wysyłkowe

b) Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;

c) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:

1) podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres e-mail.

2) składa następujące oświadczenia:

a) Akceptuję Regulamin;

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę:

– na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy

lub

– na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną zindywidualizowanych informacji dot. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy

Do § 10 zostaną dodane następujące zapisy:

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa):

a) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, wymaganych do odpowiedniego działania strony www i funkcjonalności (ładowanie się chatbota oraz narzędzia Google Tag Manager, które pośredniczy w zbieraniu cookies marketingowych i analitycznych oraz cookies niezbędne do utrzymania zmiennych sesji użytkownika), serwisów marketingowych i analitycznych.

b) Użytkownik może wyrazić zgodę na cookies marketingowe i analityczne, wskazane w punkcie 7. Rozdział II Polityki Prywatności (bez jego zgody cookies nie będą zbierane): https://diag.pl/pacjent/regulamin-strony-i-polityka-prywatnosci-aktualny/.

5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w zakresie cookies na stronie https://diag.pl/pacjent, wybierając opcję „Pliki cookie” (w stopce strony). Serwis dopuszcza usunięcie plików cookies a także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz ust 4. Blokowanie cookies wskazanych w ust 2 pkt a Polityki Prywatności: https://diag.pl/pacjent/regulamin-strony-i-polityka-prywatnosci-aktualny/ uniemożliwi korzystanie z Serwisu.