Badania na ojcostwo - rodzaje

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Badanie na ojcostwo jest wykonywane, aby rozwiać wątpliwości odnośnie do tożsamości biologicznego ojca dziecka. Wiarygodne badanie ojcostwa można przeprowadzić już na etapie ciąży lub po narodzeniu niemowlęcia. Badania na ojcostwo – cena, rodzaje i sposób przygotowania do testu – oto niezbędne informacje.

Badanie na ojcostwo – na czym polega?

DNA to unikatowy kod genetyczny, który rodzice przekazują dziecku. Każde dziecko otrzymuje po połowie kodu genetycznego od matki i ojca. Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca, przy wykorzystaniu zmienności populacji w niekodujących fragmentach genomu. Badanie DNA na ojcostwo można wykonać z własnej inicjatywy. Zdarza się, że jest ono zlecane na polecenie sądu.

Test DNA na ojcostwo do celów sądowych

Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych pozwala na uzyskanie opinii stanowiącej dowód w postępowaniu sądowym. W przypadku takiego badania pobranie materiału musi zostać zaprotokołowane, a osoby, od których pobierane są próbki, wylegitymowane. Do wykonania badania sąd wyznacza laboratorium, a pobranie odbywa się we wskazanej placówce medycznej. Sądowy test na ojcostwo wymaga analizy próbek pobranych nie tylko od domniemanego ojca i dziecka, ale także matki. Wyjątkiem od reguły może być śmierć matki lub niemożność ustalenia miejsca jej pobytu.

Test DNA na ojcostwo do celów sądowych służy jako dokument prawny, np. w celu zmiany nazwiska na świadectwie urodzenia, rozstrzygnięciu o obowiązku alimentacyjnym lub uzyskaniu innych świadczeń, np. w sprawach spadkowych. Badanie to wykonuje się na polecenie sądu lub gdy ma stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sądowego. Wynik jest opatrzony opinią podpisaną przez biegłego sądowego. O sądowy test na ojcostwo może wnioskować matka dziecka przeciwko mężczyźnie w 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Domniemany ojciec przeciwko matce i dziecku w 6 miesięcy od dowiedzenia się o narodzinach dziecka, gdy dochodzi do zaprzeczenia domniemaniu ojcostwa lub przez pierwsze 18 lat życia dziecka, a także samo dziecko pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.

Jeżeli potrzebujesz wykonać test w celach sądowych należy skontaktować się z Infolinią: +48 799 399 409 (czynna w godzinach 8:00-20:00).

Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo do celów prywatnych

Badania na ojcostwo można wykonać prywatnie w jednym z wybranych laboratoriów. Laboratoria badają zwykle 16–24 fragmenty DNA, zawierające krótkie wielokrotnie powtórzone sekwencje (informacje), nazywane STR (short tandem repeats). Dzięki takiej analizie można określić stopień pokrewieństwa pomiędzy osobami. Ilość wspólnych i różnych alleli markerów genetycznych w obrębie panelu analizowanych markerów w materiale od badanych przesądza o ustaleniu lub wykluczeniu ojcostwa. Badanie ojcostwa w DIAGNOSTYCE obejmuje 24 markery genetyczne, a wynik analizy pozwala na 100% wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością tj. powyżej 99,9999%.

Test prywatny dostępny jest w punktach pobrań DIAGNOSTYKI. Materiał do badania pobierany jest w formie wymazu z wewnętrznej strony policzka, może to być także krew włośniczkowa, pobrana w laboratorium. Czas oczekiwania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W przypadku testów na użytek osobisty, klient otrzymuje wynik w wersji skróconej, bez opinii biegłego sądowego. Badania na ojcostwo wykonywane prywatnie nie wymagają osobistej obecności matki. Musi ona jednak wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania. Zgoda może być przekazana ustnie, a jej uzyskanie poświadcza zleceniodawca na zleceniu badania.

Oprócz badania ojcostwa możliwe jest badanie pokrewieństwa, np. w celach spadkowych lub identyfikacji danej osoby. Pokrewieństwo w linii męskiej jest oznaczane na podstawie analizy haplotypu Y, który jest dziedziczony z ojca na syna. Ta metoda pozwala stwierdzić czy dwaj mężczyźni są biologicznymi braćmi bez konieczności udziału w badaniu ojca i matki. Badanie umożliwia też ocenę pokrewieństwa pomiędzy innymi męskimi członkami rodziny np. dziadek-wnuk. Badanie chromosomu X pozwala ocenić, czy dwie kobiety są siostrami posiadającymi wspólnego biologicznego ojca, bez udziału w badaniu rodziców.

Badanie na ojcostwo – cena i czas oczekiwania na wyniki

Gdy chcesz wykonać badanie na ojcostwo, cena bywa uzależniona od tego, czy planujesz je zrealizować prywatnie, czy test jest wymagany przez sąd. To, ile kosztuje badanie DNA, zależy także od cennika danego laboratorium. Zazwyczaj koszt waha się w przedziale od 500 do nawet 2000 zł. Jeśli badanie zleca sąd, jego decyzją koszty związane z badaniem na ojcostwo mogą zostać częściowo lub całkowicie umorzone. Wybrane laboratoria oferują opcję rozłożenia opłaty za badanie na raty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje badanie DNA na ojcostwo, skontaktuj się z naszą infolinią lub odwiedź najbliższy punkt DIAGNOSTYKI. Wykonywane w naszych punktach badania są w pełni wiarygodne, realizowane z dbałością o dyskrecję i ochronę Twoich danych osobowych!

Sprawdź również artykuły:

  1. Ustalenie ojcostwa – kiedy można zrobić test na ojcostwo?
  2. Test na ojcostwo – jak przebiega i ile kosztuje?
  3. Testy na ojcostwo w ciąży – jak można je wykonać?
  4. Badania ojcostwa i pokrewieństwa – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Bibliografia:

  1. Test na ustalenie ojcostwa – jak przebiega i ile kosztuje?, https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko,test-na-ustalenie-ojcostwa—jak-przebiega-i-ile-kosztuje-,artykul,53931704.html