Raport NIK - lekarze zlecają zbyt mało badań

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli lekarze zlecają zbyt mało badań w ramach POZ (data publikacji raportu 20.08.2017)

Jak piszą autorzy raportu: Badania laboratoryjne stanowią najtańsze źródło informacji diagnostycznej. Są podstawą około 60% decyzji lekarskich, generują około 10% kosztów opieki zdrowotnej, co przy właściwym doborze oraz należytej interpretacji wyników czyni je jednym z elementów decydujących o skuteczności i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia.

W Polsce wydaje się wielokrotnie mniej pieniędzy na badania laboratoryjne niż w krajach wysokorozwiniętych – podaje NIK. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w naszym kraju nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania.

Najwięcej badań laboratoryjnych wykonywano w ramach leczenia szpitalnego. Stanowiły one 85 proc. spośród wszystkich sprawozdawanych do NFZ, co świadczy o wykorzystywaniu badań diagnostyki laboratoryjnej przede wszystkim w medycynie naprawczej. Badania laboratoryjne tylko w znikomym stopniu wykorzystywane są w medycynie profilaktycznej, co w ocenie NIK może mieć wpływ na dynamiczny wzrost kosztów refundacji leków (w 2015 r. wzrost o ponad 16 proc. w stosunku do 2012). Niewykonanie badań laboratoryjnych we wczesnym stadium choroby w wielu wypadkach powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia pacjenta. W podstawowej opiece zdrowotnej największy udział miały badania biochemiczne i immunochemiczne (prawie 70 proc.), a najmniejszy udział badania mikrobiologiczne (1,2 proc.) i badania kału (0,9 proc.).

Minimalne wykorzystanie badań laboratoryjnych w medycynie profilaktycznej, coraz mniej laboratoriów publicznych wynika z tego, że szpitale „wyprowadzają” laboratoria poza własną strukturę i zapraszają do współpracy firmy zewnętrzne oferujące najniższe stawki, a brak jednolitego systemu kontroli jakości pracy laboratorium powoduje, że oferowane badania nie zawsze wykonują licencjonowania specjaliści, że sprzęt nie jest odpowiednio często serwisowany etc. Tym samym DIAGNOSTYKA Laboratoria dbające o wysoką jakość usług i przestrzegające procedur otrzymało od NIK wysokie noty …czytaj więcej

 

Obserwując co się dzieje na polskim rynku, widząc że profilaktyka jest zaniedbywana sami zachęcamy Polaków do badań – od kilku lat organizujemy kampanie profilaktyczno-edukacyjne dla wszystkich grup i wiekowych i wynikających z podziału na płeć, a więc dla kobiet w różnym wieku, mężczyzn w różnym wieku, dzieci, osób starszych. Przekonujemy do badania się nie tylko merytorycznie ale też zachęcamy obniżoną o ponad 50% ceną pakietów. Już jesienią tego roku ruszy druga część kampanii „Czy wszystko gra” tym razem skierowana do panów (w maju 2017 zakończył się trwający 3 miesiące etap skierowany do pań).