Światowy Dzień Zdrowia 2023

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Zdrowie dla człowieka ma wartość nieoszacowaną. W zasadzie można by określić zdrowie jako „rzecz” bezcenną. Wagę zdrowia, które dla każdego z nas jest wartością nadrzędną, doskonale obrazuje Jan Kochanowski we fraszce „Na zdrowie” pisząc „Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz”. Inny autor w swoim aforyzmie wylicza, że dziewięć dziesiątych poczucia naszego szczęścia zależy właśnie od zdrowia! (A. Shopenhauer).

Światowy dzień zdrowia 2023 - Zdrowie dla wszystkich - radosna rodzina

Zdrowie – czym jest?

Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie oznacza wyłącznie braku choroby lub niepełnosprawności. Zdrowiem nazywamy dobre samopoczucie zarówno w kontekście fizycznym, psychicznym, ale także społecznym. Ze względu na swoją rangę – zdrowie doczekało się obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Ustanowiono go w 1948, co oznacza, że w roku 2023 celebrujemy to święto już 75 raz!

Zdrowie dla wszystkich!

Każdego roku obchody Światowego Dnia Zdrowia odbywają się pod innym hasłem. Tegoroczne brzmi: Zdrowie dla wszystkich! Co to w praktyce oznacza?


W praktyce oznacza to, że dostęp do opieki medycznej powinien mieć każdy obywatel Świata. Tymczasem nadal, mimo tego, że żyjemy w XXI wieku dostęp do opieki medycznej w niektórych rejonach Świata jest bardzo ograniczony. Powoduje to szerzenie się chorób, które w bardziej cywilizowanych rejonach dawno zostały wyeliminowane m.in. za pomocą ogólnopopulacyjnych szczepień. Dochodzi tam również do umierania z trywialnych powodów, np. braku dostępności do większości, nawet podstawowych leków czy materiałów opatrunkowych.

Podejmowane działania z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Żeby ułatwić dostęp do opieki medycznej, organizacje humanitarne z całego Świata podejmują wielorakie i intensywne działania. Kluczową misją jest powstrzymanie szerzenia się potencjalnie śmiertelnych infekcji przez dystrybucję szczepionek (m.in. ospa, polio, gruźlica). W rejony całego Świata dostarczane są leki, zakładane polowe, niewielkie szpitale oraz przekazywane karetki. Ustanawiane są międzynarodowe traktaty zapewniające wzmożone działania na rzecz poprawy zdrowia oraz organizowane kampanie promujące zdrowszy tryb życia, dotyczące m.in. rezygnacji z palenia tytoniu, czy też stosowania zabezpieczeń w kontaktach seksualnych. Działania te przynoszą bardzo dobre, długofalowe efekty m.in. w postaci ograniczenia zarażania wirusem HIV, czy też spadku umieralności okołoporodowej zarówno matek jak i noworodków. Szacuje się, że przeprowadzane akcje szczepień rocznie zapobiegają zgonom nawet 5 milionów osób!!!

Światowy Dzień Zdrowia w Diagnostyce

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia mają za zadanie skupiać uwagę na potrzebie pilnych działań, podejmowanych, nie tylko przez wielkie organizacje, ale także jednostki, polegających na lepszym dostępie do opieki medycznej. Przyłączając się do obchodów Światowego Dnia Zdrowia, sieć laboratoriów DIAGNOSTYKA przygotowała w obniżonej cenie pakiety badań, za pomocą których, skontrolujesz i zadbasz o swoje zdrowie lub Twoich najbliższych.