Światowy Dzień Zdrowia 2024

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

W 2024 roku Światowy Dzień Zdrowia, przypadający 7 kwietnia opatrzony jest hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”. Tegoroczne hasło ma za zadanie podkreślić prawo człowieka do dostępności do usług medycznych, edukacji i prozdrowotnych akcji profilaktycznych. Wskazuje także na potrzeby podejmowania odgórnych działań (zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i wody, organizowania bezpiecznych dla zdrowia miejsc pracy), które mają uchronić nas, ludzi, przed utratą zdrowia.

Światowy Dzień Zdrowia

Jak definiujemy zdrowie?

Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie oznacza wyłącznie braku choroby lub niepełnosprawności. Zdrowiem nazywamy dobre samopoczucie zarówno w kontekście fizycznym, psychicznym, jak i społecznym. Wagę zdrowia, które dla każdego z nas jest wartością nadrzędną, doskonale obrazuje jeden z filozoficznych aforyzmów. Autor oszacował w nim, że dziewięć dziesiątych poczucia naszego szczęścia zależy właśnie od zdrowia! (A. Shopenhauer).

Prawo do zdrowia – co to oznacza?

Prawo do zdrowia zostało zapisane w wielu międzynarodowych traktatach i dokumentach, m.in. w Konstytucji World Health Organization oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przestrzeganie tego prawa przez Państwo wiąże się m.in. z:

  • obowiązkiem zapewnienia obywatelom dostępu do usług medycznych, ale także obowiązkiem wycofania z produkcji produktów, które mogą szkodzić zdrowiu;
  • prowadzeniem kontroli nad produktami, które mogłyby potencjalnie zagrażać zdrowiu;
  • zakazem stosowania używek dla osób poniżej 18 roku życia;
  • kontrolą bezpieczeństwa stanowisk pracy;
  • podejmowaniem działań zmniejszających wpływ zanieczyszczeń środowiska na życie człowieka itp.

Prawo do ochrony zdrowia w Polsce – jak jest realizowane?

W Polsce prawo do ochrony zdrowia zapisane jest w artykule 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zapis gwarantuje prawo do ochrony zdrowia każdemu obywatelowi, niezależnie od sytuacji materialnej. Szczególnej opiece zdrowotnej podlegają dzieci, kobiety ciężarne oraz osoby starsze. Ponadto troska o zdrowie obywatela polega na zwalczaniu chorób epidemicznych i zapobieganiu negatywnym skutkom zmian w środowisku oraz promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Usługi medyczne i profilaktyka zdrowotna – czy mamy do niej dostęp?

Dostępność do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, opieki pielęgniarki jest dobra, a czas oczekiwania na wizytę jest stosunkowo krótki. Nieco gorzej wypada dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej (kardiolodzy, endokrynolodzy, itp.). I tutaj z pomocą przychodzą programy profilaktyczne, które mają na celu edukację pacjenta zdrowego oraz wykonywanie badań u osób, które nie wykazuje objawów chorobowych, a wczesna interwencja daje szansę na wychwycenie choroby na wczesnym etapie zaawansowania.

Aktualnie dostępne programy profilaktyczne, które umożliwiają diagnostykę niektórych zaburzeń to:

Programy profilaktyczne dedykowane są konkretnej grupie osób, narażonej w danym momencie życia na konkretne zaburzenie i co najważniejsze, są nieodpłatne dla osoby z nich korzystających. Badań profilaktycznych w żadnym wypadku nie należy unikać, ponieważ profilaktyka bardzo często ratuje zdrowie, a nawet życie.

Światowy Dzień Zdrowia w Diagnostyce

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia mają za zadanie skupiać uwagę na dostępie do usług medycznych, programów profilaktycznych, ale także do odgórnych działań podejmowanych w celu ochrony zdrowia człowieka. Przyłączając się do obchodów Światowego Dnia Zdrowia, sieć laboratoriów DIAGNOSTYKA przygotowała w promocyjnej cenie pakiety badań, za pomocą których, skontrolujesz i zadbasz o swoje zdrowie lub Twoich najbliższych.

Sprawdź szczegóły naszej akcji profilaktycznej, z okazji Światowego Dnia Zdrowia – Kliknij.